Dine medarbejdere bliver undervist efter samme koncept, uanset, hvor i regionen de bliver undervist.

Læs mere

"Man kan altid blive bedre til dansk”

VUC Erhverv Sjælland hjælper virksomheder med at uddanne medarbejdere og hæve deres kompetencer. En af de virksomheder, der har styrket deres medarbejders kompetencer inden for skriftlig dansk er Kofoedsminde i Rødbyhavn. De var glade for at kurset kunne holdes hos dem selv.

En gruppe medarbejdere fra administrationen har deltaget på et FVU-dansk, trin 4-forløb, som er det højeste niveau på FVU.

Inden kursets start blev alle otte deltagere fra Kofoedsminde testet for at finde der rigtige niveau på  kurset. Det viste sig, at være en ret homogen gruppe som passede til dansk på trin 4. En af deltagerne på kurset var Charlotte Munch, som er udviklingskonsulent:

”Efter testen, var det tydeligt, at alle manglede lidt det samme; kommaer, formuleringer, læseteknik og endelserne. Vi føler, at vi har fået meget ud af kurset – det var godt at få repeteret det, da der er sket mange ting siden skolen”, forklarer hun.

Skræddersyet forløb

En anden medarbejder der deltog på kurset var Bianca Kehlet Bruhn, som til daglig arbejder som koordinator for al kommunikation der går ud af huset.  Hun læser blandt andet mange lange mentalerklæringer og retslige- og lægedokumenter igennem på helt op til 30-40 sider ad gangen. Hun skriver i mange forskellige sammenhænge dagligt, og sproget skal derfor være letforståeligt.

”Jeg lærte at notere, hvad jeg vil fokusere på, før jeg starter med at læse et langt dokument igennem. Derudover har vi haft fokus på at gøre lange sætninger kortere, og skære overflødigt indhold fra. Jeg er helt klart blevet skarpere på endelser og har fået en bedre læseteknik”, forklarer Bianca.

På kursus som team

For Kofoedsminde har kurset i dansk trin 4 været brugbart. For dem har det givet et godt sammenhold at deltage som en gruppe. Derudover har de fået større indblik i hinandens opgaver, og en fordel er helt klart, at de efter kurset kan holde hinanden oppe på, det de har tillært sig på forløbet: ”Vi bruger hinanden og husker hinanden på, hvad vi lærte - og ved hvem der er god til hvad”, fortæller Charlotte Munch.

Det der gjorde forløbet særlig godt var, at medarbejderne på Kofoedsminde følte deres egen hverdag blev bragt ind i kurset. Det gjorde det mere interessant og håndgribeligt. Det var også bekvemt for deltagerne, at Kofoedsminde havde et lokale, hvor kurset kunne arrangeres.

Faktaboks - Kofoedsminde

Kofoedsminde er en sikret specialinstitution for domsfældte voksne udviklingshæmmede, der har begået grov eller personfarlig kriminalitet. Kofoedsminde hører under Region Sjælland.

Faktaboks – FVU

Den forberedende voksenuddannelse (FVU) giver voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Undervisningen rettes mod den individuelles behov. FVU dansk består af fire trin, hvor trin 4 er det højeste niveau.

Kurser i dansk

Flere gode historier

19. maj 2020HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker "HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker" Lasse Matthiesen afsluttede i 2017 sin HF - og vendte tilbage til skolen i 2020 - nu som lærling for at blive automatiktekniker. Med HF som en nødvendig genvej.
Bernt Dickow og Flemming Højbjerg, Vej og Park i Nakskov .
18. december 2019Som ordblind får du gode værktøjer og huskeregler Det kan føles som et tabu at være ordblind. Der er derfor et stort behov for at sætte opmærksomhed på ordblindhed, og hvorfor et ordblindekursus kan gøre en forskel for den enkelte medarbejder. VUC Erhverv Sjælland tilbyder ordblindeundervisning for voksne, der ønsker at blive bedre til at læse og skrive. Medarbejderne fra Vej og Park i Lollands Kommune har været glade for dette tilbud.
Jesper Sommer på arbejde på lageret hos Ensinger Plast
7. december 2019I job og i uddannelse – samtidigt Jesper Sommer er maskinarbejder på Ensinger Plast, som har engelsk som koncernsprog. Derfor har Jesper været på kursus hos den lokale VUC for at få forbedret sit engelsk. Han synes det er en god idé at forbedre sine engelskkundskaber på denne måde. Det er næsten optimalt at have skole og arbejdsplads så tæt på hinanden. På den måde er det let at få undervisningen passet ind i jobbet, selv om det ligger i arbejdstiden.