Dansk

Vi finder det niveau, der passer dig.

Dine medarbejdere bliver undervist efter samme koncept, uanset hvor i regionen de bliver undervist.

Læs mere om, hvem vi er.


Kontakt en uddannelseskonsulent

Grundlæggende dansk (FVU)

Hvad indeholder undervisningen?

Undervisning i grundlæggende færdigheder kaldes for Forberedende Voksenundervisning, (FVU). Her kan du genopfriske eller forbedre dine færdigheder i dansk fra folkeskolen. Undervisningen tager udgangspunkt i eksempler fra din hverdag som medarbejder.

FVU dansk består af 5 trin:

 • Dansk for dig som ikke har dansk som modersmål. Vi arbejder med:
  • At kommunikere om relevante emner på et basalt niveau.
  • At bruge forskellige kommunikationsstrategier.
  • At forstå mindre hyppigt forekommende ord.
  • At forstå og anvende hyppigt forekommende ord.

Læs mere om dansk som andetsprog.

 • Trin 1: læsning, stavning, skrivning på grundlæggende niveau.
 • Trin 2: læsning, stavning, skrivning på begynderniveau.
 • Trin 3: læsning, stavning, skrivning på mellemniveau.
 • Trin 4: læsning, stavning, skrivning på 9. klasses niveau.

Hvert trin afsluttes med prøve.
Bestået trin 4 giver adgang til erhvervsuddannelser.
Bliv testet, det tager kun 45 minutter.

Hvad får du og virksomheden ud af at deltage?

Fremtidens arbejdsplads stiller krav til at medarbejderne kan læse og skrive dansk. En investering i opkvalificering af dine kompetencer i dansk vil betyder, at du får lettere ved at løse dine arbejdsopgaver og omstille dig til nye. Samtidig får virksomheden højere kvalitet og mere effektivitet i opgaveløsningen, fx ved at du kan besvare en mail.

Din arbejdsplads udvikler sig og stiller større krav, fx:
• Nyt materiel
• Kvalitetssikring og dokumentation
• Digitalisering af arbejdsprocesser
• Kommunikation via mails
• Intern information
• Nye retningslinjer
• Kvalitets- og arbejdsmiljøhåndbøger
• ... og meget mere

Eksempler på læsning og skrivning i hverdagen:

• Mails
• Informationer
• Arbejdssedler
Eksempel på skrivning i hverdagen:
• Beskeder til andre
• Oplysninger om udført arbejde
• Dokumentation

Hvordan er undervisningen tilrettelagt?

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i virksomhedens behov og medarbejderens dagligdag. Undervisningen er tilpasset din branche og den enkelte medarbejders niveau.

Optagelseskrav

Inden du starter, giver VUC dine kompetencer og niveau et tjek. Det gør vi for at sikre, at du er i målgruppen for undervisningen og for at du bliver tilbudt den rette undervisning. Tjekket (screeningen) foregår på virksomheden eller på VUC.

Giver FVU dansk adgang til anden uddannelse?

Hvis du består FVU dansk trin 4, opfylder du et af kravene til optagelse på grundforløb til en erhvervsuddannelse. Du skal dog også bestå FVU Matematik trin 2 for at være sikret optagelse på en erhvervsuddannelse.

VUC tilbyder også skræddersyede kurser

Vi kan også lave et kursus som er skræddersyet til virksomhedens behov.

Læs om skræddersyede kurser

Praktisk

Undervisningen tager udgangspunkt i medarbejdernes hverdag på jobbet og er relevant for alle, der gerne vil blive bedre til at læse, stave og skrive i hverdagen.

Hvad koster det?

Undervisningen er gratis.
Læs mere om mulighed for løntabsgodtgørelse og støtte via kompetencefonde.

Hvordan kommer du i gang?

Hvis du vil aftale et forløb eller bare høre mere om mulighederne for undervisning, skal du kontakte os.

Hvor lang tid varer et kursus?

Hvert af de 4 trin har et omfang på 30-60 timer. Undervisningen kan tilrettelægges som et intensivt forløb eller over en længere periode. Antallet af timer pr. uge aftales med virksomheden og medarbejderne.

Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen kan foregå hos jer på virksomheden, hos os på VUC eller i nogle tilfælde online.

Ønsker du kurser på et andet niveau end grundlæggende, så kontakt en af vores uddannelseskonsulenter.
Find kontaktinformationer via knappen.

Kontakt en uddannelseskonsulent

Forløbet

 1. Indledende møde på virksomheden
 2. Planlægningsmøde på virksomheden
 3. Informationsmøde for medarbejderne
 4. Tjek af medarbejdernes færdigheder
 1. Ansøgning om løntabsgodtgørelse
 2. Undervisning
 3. Evaluering

Hos VUC kan du få undervisning i dansk på alle niveauer