Dine medarbejdere bliver undervist efter samme koncept, uanset, hvor i regionen de bliver undervist.

Læs mere

Som ordblind får du gode værktøjer og huskeregler

 

Det kan føles som et tabu at være ordblind. Der er derfor et stort behov for at sætte opmærksomhed på ordblindhed, og hvorfor et ordblindekursus kan gøre en forskel for den enkelte medarbejder. VUC Sjælland Erhverv tilbyder ordblindeundervisning for voksne, der ønsker at blive bedre til at læse og skrive.

En af de virksomheder der har italesat ordblindhed, og har fået styrket deres medarbejders kompetencer inden for digitalisering og brugen af dansk, er Park og Vej i Lolland Kommune.

Bernt Dickow er ansat hos Park og Vej. Han har deltaget i ordblindeundervisning gennem de sidste tre år på det lokale VUC i Nakskov. Han har derudover haft FVU-matematik og grundlæggende IT sammen med flere af sine kolleger.

Flere medarbejdere fra virksomheden er startet på ordblindeundervisning gennem de sidste tre år. Det skyldes blandt andet, at tabuet omkring ordblindhed er blevet brudt, og derfor har flere ønsket at deltage.

 

Trygt at tage kursus med kolleger

For både Bernt og hans tillidsrepræsentant Flemming Højberg har ordblindeundervisning været et brugbart kursus, hvor de har fået gode redskaber, som de kan bruge i deres hverdag.

Man får nogle teknikker og værktøjer til at blive bedre. Du skaber ud fra undervisningen dine egne huskeregler”, forklarer Bernt. Han påpeger, at han tidligere bare har holdt mund, når snakken for eksempel gik på, hvordan et ord skulle staves.

Det giver et godt sammenhold, når man er afsted med ligestillede kolleger. Begge deltagere mener, at det sociale element betyder meget i forhold til at deltage i ordblindeundervisning:

Det at vi kender hinanden som kolleger gør, at vi kan sidde og grine sammen. Det skaber tryghed”, fortæller Bernt.

 

Digitalisering i vores arbejde

Hverdagen i mange virksomheder bliver mere og mere digitaliseret, og hos Park og Vej gælder det, at medarbejderne i højere grad får deres opgaver ind elektronisk på tablets.

Flertallet af medarbejdere er fyldt 50, og det har været en udfordring at få alle til at bruge tabletten som et arbejdsredskab. Flemming forklarer, at de i dag bruger tabletten til at registrere arbejdstimer, svare på mails og skrive kortere beskeder til forskellige formål. Det har derfor været ideelt for dem, at få undervisning i ordblindhed og grundlæggende IT samtidigt, da bedre færdigheder inden for disse områder har styrket den enkeltes kompetencer i forhold til opgaveløsning.

Faktaboks:

Park og Vej i Nakskov er en selvforvaltende enhed under Lollands Kommune, hvor arbejdsopgaverne omfatter primært drift og vedligeholdelse af offentlige veje, stier, gågader, fortove og parkeringspladser.

Arbejdet hos Park og Vej er sæsonpræget, med mindre arbejde om vinteren. De har derfor de seneste år tilbudt medarbejderne kurser om vinteren.

Kurser for ordblinde

Flere gode historier

19. maj 2020HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker "HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker" Lasse Matthiesen afsluttede i 2017 sin HF - og vendte tilbage til skolen i 2020 - nu som lærling for at blive automatiktekniker. Med HF som en nødvendig genvej.
Charlotte Munch og Bianca Kehlet Bruhn Kofoedsminde
18. december 2019Man kan altid blive bedre til dansk Otte medarbejdere fra administrationen på Kofoedsminde på Lolland har været på kursus hos VUC i skriftligt dansk. De var glade for at kurset kunne holdes hos dem selv. Inden kursets start blev deltagerne testet. Det viste sig at alle skulle have dansk på trin 4, som er det højeste niveau på FVU.
Jesper Sommer på arbejde på lageret hos Ensinger Plast
7. december 2019I job og i uddannelse – samtidigt Jesper Sommer er maskinarbejder på Ensinger Plast, som har engelsk som koncernsprog. Derfor har Jesper været på kursus hos den lokale VUC for at få forbedret sit engelsk. Han synes det er en god idé at forbedre sine engelskkundskaber på denne måde. Det er næsten optimalt at have skole og arbejdsplads så tæt på hinanden. På den måde er det let at få undervisningen passet ind i jobbet, selv om det ligger i arbejdstiden.