Om os

VUC Erhverv Sjælland & København

VUC Erhverv Sjælland og København er et stærkt VUC-samarbejde, og et fælles team på tværs af Region Sjælland og Region Hovedstaden, som har til formål at styrke tilbuddene om efteruddannelse.

Vi er lokalt forankrede og tæt på erhvervslivet, de 13 kommuner, jobcentrene, fagforeningerne og interesseorganisationer. VUC Erhverv Sjælland og København tager ansvar for almen efteruddannelse, som et bidrag til udvikling af et arbejdsmarked i konstant bevægelse.

Vi tænker regionalt og arbejder på tværs, når det giver mening og effekt. Vi sikrer sammenhæng fra aftale med kunden til levering og opfølgning. Vi tilbyder tilgængelighed, enkel administration, kompetente lærerressourcer, relevante kurser og gode faciliteter.

Vi samarbejder nationalt – med VUC Erhverv Danmark, så virksomheder og organisationer på tværs af kommuner og regioner har garanti for høj kvalitet og leveringssikkerhed uanset adresse i Danmark.

VUC Erhverv Sjælland og København vil måles på, at vi er de første, der tænkes på, når virksomheder og organisationer planlægger efteruddannelse. Vi vil være kendte for at levere fleksible og målrettede forløb med høj kvalitet.

Baggrund

3-partsaftalen udpeger manglen på almene kompetencer i arbejdsstyrken som den væsentligste barriere for, at Danmark kan opretholde status som et arbejdsmarked i verdensklasse. Ufaglærtes almene forudsætninger for at blive faglærte er en barriere, og det gælder i lige så høj grad for ufaglærte på arbejdspladserne som de ufaglærte ledige. I Region Sjælland har 27% af de 25-årige grundskole som højeste uddannelse. I alle andre regioner i Danmark er tallet under 20%. For ufaglærte såvel som faglærte gælder i øvrigt, at nye organisationsformer og opgaveløsninger medfører behov for selvstændig varetagelse af funktioner, som kræver væsentlig bedre almene færdigheder. Det gælder i forhold til selvinstruktion, dokumentation, kommunikation, samarbejde mm.

Figur:
Region Sjælland tager efteruddannelse alvorligt, og det kræver et stærkt samarbejde.

VUC Erhverv Sjælland & København går nu forrest for at bidrage til at få langt flere til at tage den 9. klasse, de mangler.

Krav om almene kompetencer i verdensklasse
Dette præger såvel det offentlige som det private arbejdsmarked, og behovene ses i de fleste brancher og typer af institutioner. Der er en tydelig politisk forventning om, at uddannelsessektoren forstærker og målretter indsatsen mod disse behov, inden for de eksisterende bevillinger, suppleret af puljer som meldes ud til forskellige specifikke formål.

Nye fælles indsatser

  • VUC Erhverv Sjælland & København har 5 uddannelseskonsulenter under fælles faglig ledelse ved erhvervschef Rasmus Kjær Kristiansen.
  • Vi deltager i projekter på vegne af de 4 VUC’er, fx STAR-projektet, ”Job i spil”.
  • VUC Erhverv Sjælland & København koordinerer VUC’ernes information om efteruddannelse og markedsføringen af kurser.

Nye behov for almene færdigheder
VUC Erhverv Sjælland & København ser det som sin fremmeste opgave at tilbyde uddannelser og kurser der sigter mod:

  • Et generelt løft af almene kompetencer hos voksne med dansk og/eller udenlandsk baggrund. Der er stigende krav både på det offentlige og private arbejdsmarked.
  • At ufaglærtes almene forudsætninger for at blive faglærte, både beskæftigede og ledige styrkes.
  • At imødegå de øgede krav til selvstændig opgavevaretagelse på jobbet.
  • At imødegå nye organisationsformer og måder at løse opgaver på.
  • At medvirke til at implementere nye jobfunktioner, der kræver bedre almene færdigheder; selvinstruktion, dokumentation, kommunikation, samarbejde mm.

Kontakt

Kontakt en uddannelseskonsulent og hør mere om dine muligheder for kurser. Find kontakt informationer via knappen


Kontakt en uddannelseskonsulent

VUC ERHVERV Sjælland & Københavns organisation

Rasmus Kjær Kristiansen
Udviklings- og erhvervschef VUC Storstrøm
Tlf.: 24947043
M:

Birgitte Dalsgaard Jonsson
Leder af Marketing, Erhverv og Projekter; HF& VUC Klar
T: 58555050
M:

Claus Helbert Pedersen
Vicerektor Nordvestsjællands HF & VUC
T: 21555552
M:

Anne-Mette Rasmussen
Uddannelseschef KVUC
T: 31411817
M:

Flere gode historier

19. maj 2020HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker "HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker" Lasse Matthiesen afsluttede i 2017 sin HF - og vendte tilbage til skolen i 2020 - nu som lærling for at blive automatiktekniker. Med HF som en nødvendig genvej.
Bernt Dickow og Flemming Højbjerg, Vej og Park i Nakskov .
18. december 2019Som ordblind får du gode værktøjer og huskeregler Det kan føles som et tabu at være ordblind. Der er derfor et stort behov for at sætte opmærksomhed på ordblindhed, og hvorfor et ordblindekursus kan gøre en forskel for den enkelte medarbejder. VUC Erhverv Sjælland tilbyder ordblindeundervisning for voksne, der ønsker at blive bedre til at læse og skrive. Medarbejderne fra Vej og Park i Lollands Kommune har været glade for dette tilbud.
Charlotte Munch og Bianca Kehlet Bruhn Kofoedsminde
18. december 2019Man kan altid blive bedre til dansk Otte medarbejdere fra administrationen på Kofoedsminde på Lolland har været på kursus hos VUC i skriftligt dansk. De var glade for at kurset kunne holdes hos dem selv. Inden kursets start blev deltagerne testet. Det viste sig at alle skulle have dansk på trin 4, som er det højeste niveau på FVU.