VUC Erhverv Sjælland & København vision


  VUC Erhverv Sjælland & København er førstevalget, når virksomheder og organisationer tænker i efteruddannelse.
  Vores vision

  Virksomheder og organisationer på Sjælland og i København er i trygge hænder, når de samarbejder med VUC Erhverv Sjælland & København.
  Vores vision

  Fleksible og målrettede forløb med høj kvalitet er kendetegnende for VUC Erhverv Sjælland & København.
  Vores vision

  VUC Erhverv Sjælland & Københavns mission

  VUC Erhverv Sjælland & Københavns mission er formuleret i FN’s 4. verdensmål: ”Lær alle at læse, skrive og regne”. Vi er dermed med til at sikre ”Alle lige adgang til tekniske, erhvervs- og videregående uddannelser”.
  Vores mission

  Vi giver ufaglærte såvel som faglærte bedre almene kompetencer, så de bevarer en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
  Vores mission

  Vi udvikler en kompetent arbejdsstyrke i et arbejdsmarked i konstant bevægelse.
  Vores mission