Folkemøde 2023

Folkemøde på Bornholm 2023

Temaet på årets folkemøde på Bornholm er vilde visioner.

Vores vilde vision er, at Danmark i 2030 har det højeste uddannelsesniveau i Europa for den samlede voksne befolkning. Det er blevet politisk prioriteret, fordi uddannelse og livslang læring er et stærkt konkurrenceparameter for Danmark.

Hvilke afgørende skridt bringer os nærmere 2030-målet?

  • Ufaglærte i job har ret til at bruge 20% af arbejdstiden på opkvalificering. I 2035 har 95% af de nuværende ufaglærte en uddannelse.
  • Faglærte har ret til livslang læring, så Danmark sikres kvalificeret arbejdskraft i takt med arbejdsmarkedets udvikling.
  • Der er fri adgang til undervisning i grundlæggende sproglige kompetencer – i en stadig mere globaliseret verden, hvor digitale færdigheder bliver afgørende. Som samfund har vi alt at vinde ved at befolkningen styrker de basale kompetencer.
  • Der er sikret lige mulighed for uddannelse for alle.

Hvad er din vilde vision?

Vi er til stede på Folkemødet med paneldebatter om vilde visioner for voksenuddannelse - Hvilke afgørende skridt er der mod målet?

Kom forbi vores stand på Folkemødet og giv dit bidrag. Du finder os på stand A21.

Se også vores fremtidsrapporters 4 videoer nedenfor - direkte fra år 2030.

I teaseren er et samlet overblik og i de enkelte videoer nedenfor zoomer vi ind på:

  • Integration
  • Beskæftigelse
  • Uddannelse

Hvor er vi i 2030?

Tag med vores fremtidsreporter til år 2030 og se, hvordan det går med integration, beskæftigelse og uddannelse i vores små korte videoer nedenfor.