Kurser på dagpenge

Bliv dygtigere, mens du er ledig

A-kasser, faglige organisationer og jobcentre kan med stor fordel bruge VUC's tilbud til at opkvalificere ledige.

Som ledig kan du uddanne dig, mens du søger arbejde. Så længe du er aktivt jobsøgende og står til rådighed for arbejdsmarkedet, er der mange muligheder.
Hvis du ønsker ét eller flere kurser på 9. eller 10. klasses niveau, må du læse fuld tid og samtidig modtage arbejdsløshedsdagpenge.
Hvis du ønsker ét eller flere kurser på HF-niveau (gymnasialt niveau), må du læse op til 20 timer pr. uge og samtidig modtage arbejdsløshedsdagpenge. Kurser under FVU er gratis, når den ledige selv henvender sig.

Takster når jobcentre køber kurser

Læs mere på Uddannelsesguiden

Er du ledig? Har du mod på uddannelse?

Så er der kommet en uddannelsesguide for dagpengemodtagere, som ønsker at efter- eller videreuddanne sig. Guiden viser, hvilke muligheder en dagpengemodtager har. Den forklarer, hvordan og hvornår dagpengemodtageren kan ansøge om optagelse på en uddannelse.
Guide til uddannelsesmuligheder for dagpengemodtagere  (FindUddannelse.dk)

 "Job i spil"

Halvdelen af landets jobcentre og a-kasser deltager over de næste to år i VUC’s kompetenceudviklingsprojekt "Job i spil", som sigter mod at hjælpe ledige i job og uddannelse.
En central del af projektet er et innovativt digitalt dialogværktøj i form af et spil, der skal bidrage til at identificere og motivere ledige med læse-, skrive- og regnevanskeligheder.

VUC Erhverv Sjælland & København deltager i projektet.

Læs mere om "Job i spil"