Få vurderet dine kompetencer

Få papir på alt det, du kan - nu også online vurdering.

Dine medarbejdere bliver undervist efter samme koncept, uanset hvor i regionen de bliver undervist.

Læs mere om, hvem vi er.


Kontakt en uddannelseskonsulent

Individuel kompetencevurdering (IKV)

Hvad er individuel kompetencevurdering?

Individuel KompetenceVurdering kan gennemføres online.

En individuel vurdering af dine kompetencer - eller realkompetencevurdering - er en vurdering af alt det, du kan, men som du ikke har papir på. Dine realkompetencer er dine samlede kvalifikationer, viden, færdigheder og kompetencer. Du kan fx have opnået kompetencer gennem dit arbejde, kurser, frivilligt arbejde, udlandsophold eller højskoleophold.

VUC har pligt til at tilbyde en individuel kompetencevurdering, hvis du ønsker det.

VUC kan hjælpe med en individuel kompetencevurdering i forhold til de mål, der gælder for fag og niveauer på 9.-10. klasse for voksne og HF (Højere Forberedelseseksamen).

Hvad får du og virksomheden ud af en kompetencevurdering?

Med et individuelt kompetencebevis får du flere fordele. Hvis dine kompetencer godkendes, kan du få merit for dele af eller hele kurser. Det betyder, at du vil kunne få reduceret din uddannelsestid eller få tilpasset dine forløb. Det er med andre ord tidsbesparende for både dig og virksomheden.

Et individuelt kompetencebevis kan også bruges, hvis du søger ind på en erhvervsuddannelse.

Hvordan foregår en individuel kompetencevurdering?

En individuel kompetencevurdering foretages med udgangspunkt i målene for de konkrete fag.

Du er selv ansvarlig for at kunne dokumentere dine kompetencer, f.eks. i form af kursusbeskrivelser, deltagerbeviser, udtalelser.

Vurderingen foretages af en vejleder hos VUC. Den foregår via samtale og test i forhold til målene i et eller flere fag. Vurderingen kan foregå online, hjemmefra. Du får efterfølgende en tilbagemelding på, om du opfylder kravene til at kunne få godkendt deres kompetencer.

Får jeg et bevis?

Hvis du får anerkendt dine kompetencer, udsteder VUC et kompetencebevis. Du får ikke karakter, men derimod en udtalelse om dine kompetencer.

Hvad kan jeg bruge en individuel kompetencevurdering til?

Kompetencebeviset kan bruges til at få afkortet en uddannelse, da du får merit for dele af eller hele fag. Det kan også bruges til at søge ind på f.eks. en erhvervsuddannelse, så du kan gå fra ufaglært til faglært.

Kontakt vores vejledere via mail, hvis du vil vide mere eller vil have foretaget en kompetencevurdering.

Det praktiske

Hvad koster det?

Det er gratis at få foretaget en kompetencevurdering.

Hvordan kommer du i gang?

Hvis du vil hører om mulighederne for kompetencevurdering skal du kontakte os.

Hvor lang tid tager en individuel kompetencevurdering?

En individuel kompetencevurdering er, som ordet siger, individuel. Det en simpel test, der for det meste kan gøres hurtigt.

Hvor foregår det?

Den individuelle kompetencevurdering foregår på VUC eller den gennemføres online.

Forløbet

  1. Indledende møde mellem medarbejder og vejleder fra VUC
  2. Samtale og test på VUC eller online
  1. Tilbagemelding på samtale og test
  2. Udstedelse af kompetencebevis

Få papir på alt det,du kan.