Dansk som andetsprog

Hvis dit modersmål er et andet end dansk.

Dine medarbejdere bliver undervist efter samme koncept, uanset hvor i regionen de bliver undervist.

Læs mere om, hvem vi er.


Kontakt en uddannelseskonsulent

Dansk som andetsprog

Dansk som andetsprog er for dig, der ikke har dansk som modersmål. Som udgangspunkt skal du være fyldt 25
år for at gå på VUC.
Vi tilbyder "Dansk som andetsprog" på tre niveauer:

 • Start, afsluttes ikke med en prøve.
 • Basis/G-niveau, svarer til 9. klasse, afsluttes med en prøve.
 • FED-niveau, svarer til 10. klasse, afsluttes med en prøve.

Start-holdet, undervisning

Er en forberedelse til basis og G. Du får undervisning i dansk
som andetsprog, matematik, IT og samfundsfag. Der er
fokus på at skrive.

Basis/G- og FED-niveau, undervisning

Mundtlig dansk, mål:

 • forstå talt dansk
 • udtrykke dig forståeligt i forskellige situationer
 •  argumentere for din mening
 • holde korte oplæg om et emne, du selv har valgt.

Læsning, mål:

 • læse og forstå tekster i forskellige genrer
 • bruge danskfaglige redskaber til analyse af tekster
 • sammenligne og diskutere forskellige tekster.

Skriftligt dansk, mål:

 • skrive i forskellige genrer til forskellige modtagere
 • skrive forståeligt og nogen lunde grammatisk korrekt
 • skrive med fokus.

Grammatik og retstavning, mål:

 • alle ordklasser
 • dele ord
 • nogenlunde korrekt ordstilling og tegnsætning
 • stave almindelige ord med hjælp af ordbog.

I undervisningen arbejder vi også med historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold.

Prøver

Efter basis- og F- og E-niveau afsluttes med faglig dokumentation.
Efter G- og D-niveau afsluttes med en prøve.

Optagelse

 • Start-holdet - hvis du ikke er parat til 9. klasse.
 • 9. klasse - hvis du har bestået Prøve i Dansk 2 eller 3.
 • 10. klasse - hvis du har bestået Prøve i Dansk 3, og vi vurderer, at niveauet passer til dig.

Praktisk

Undervisningen tager udgangspunkt i medarbejdernes hverdag på jobbet og er relevant for alle som ikke har dansk som modersmål og som gerne vil blive bedre til at læse, stave og skrive i hverdagen.

Hvad koster det?

Prisen afhænger af antallet af kursister, samt af kursets tilrettelæggelse. Læs mere om

Hvordan kommer du i gang?

Hvis du vil aftale et forløb eller bare høre mere om mulighederne for undervisning, skal du kontakte os.

Hvor lang tid varer et kursus?

Hvert af de 4 trin har et omfang på 30-60 timer. Undervisningen kan tilrettelægges som et intensivt forløb eller over en længere periode.

Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen kan foregå hos jer på virksomheden, hos os på VUC eller i nogle tilfælde online.

Forløbet

 1. Indledende møde på virksomheden
 2. Planlægningsmøde på virksomheden
 3. Informationsmøde for medarbejderne
 4. Tjek af medarbejdernes færdigheder
 1. Ansøgning om løntabsgodtgørelse
 2. Undervisning
 3. Evaluering

Hos VUC kan du få undervisning i dansk på alle niveauer