Løntabsgodtgørelse

SVU er en uddannelsesstøtte, der giver medarbejderen mulighed for at efter- eller videreuddanne sig i arbejdstiden

Der er flere muligheder for at få lønkompensation, når medarbejderne skal på uddannelse.
Hvis virksomheden vælger at sende medarbejderne på kursus i arbejdstiden, er det muligt at søge SVU.

SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) er en økonomisk støtte, der gives til at efter- eller videreuddanne medarbejdere på folkeskole-, gymnasialt eller videregående niveau.

SVU giver mulighed for at uddanne sig i arbejdstiden:

  • får medarbejderne ikke løn, mens de uddanner sig, kan de søge SVU som kompensation.
  • får medarbejderne løn, mens de uddanner sig, kan de søge SVU, som skal udbetales til arbejdsgiveren som refusion for at skulle undvære arbejdskraften

Se satserne for SVU

Hvilke kurser kan give SVU?

Du kan få SVU til deltagelse i følgende undervisning på VUC:

  • Forberedende VoksenUddannelse (FVU)
  • Almen VoksenUddannelse (AVU)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Ordblindeundervisning
  • Specialundervisning for voksne efter lov om specialundervisning for voksne
  • Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Tjek de præcise regler på SVU’s hjemmeside

På www.svu.dk kan du altid finde de nyeste informationer og hente ansøgningsblanketter. Ansøgningen afleveres i VUC’s Studieservice.

Hvordan søger jeg om SVU?

Se processen trin for trin her.

Image
Image