Bliv bedre til IT

Vi finder det niveau, der passer dig.

Dine medarbejdere bliver undervist efter samme koncept, uanset hvor i regionen de bliver undervist.

Læs mere om, hvem vi er.


Kontakt en uddannelseskonsulent

Grundlæggende IT (FVU digital)

Hvad rummer undervisningen i FVU digital?

Undervisning i grundlæggende færdigheder inden for IT kaldes for Forberedende VoksenUndervisning (FVU). Undervisningen tager udgangspunkt i eksempler fra din hverdag, bl.a. dine arbejdsopgaver, virksomhed og branche.

IT består af tre trin:
• Trin 1: Basisniveauet - vi opøver dine færdigheder. Der kræves ingen digitale forkundskaber for at kunne starte på trin 1.
• Trin 2: Optimering af digitale værktøjer og enheder.
• Trin 3: Rutine og sikker brug af digitale værktøjer.
Trin 1 og 2 afsluttes med en bedømmelse af dit niveau.
Trin 3 afsluttes med en intern prøve.

På kurset bliver du fortrolig med at bruge IT på jobbet. Du lærer at bruge PC, tablet og andre IT-værktøjer, og du lærer at bruge mobil og PC som redskaber til at læse, skrive og regne. Der er fokus på at blive bedre til at løse arbejdsopgaver via IT, fx at besvare mails, søge informationer samt arbejde med at behandle tekst og data. Du får også en forståelse for digital sikkerhed og persondata.

Hvad får du og virksomheden ud af at deltage?

Det moderne samfund er i stigende grad baseret på anvendelse af digitale løsninger. Det gælder ikke mindst arbejdsmarkedet.

Her bruger du fx IT til:
• At rapportere
• At svare kolleger og kunder, fx via mails
• Tidsregistrering
• At kvalitetssikre og dokumentere dit daglige arbejde
• Apps på mobiltelefonen.

Det stiller derfor krav til dig om at have de nødvendige færdigheder til at kunne anvende digitale værktøjer. En investering i opkvalificering af dine digitale kompetencer vil betyde, at du får lettere ved at løse dine arbejdsopgaver og omstille dig til nye. Samtidig opnår virksomheden højere kvalitet og mere effektivitet i opgaveløsningen.

Nye kompetencer giver gladere medarbejdere med højere livskvalitet. Du får mere selvtillid og mod på nye arbejdsopgaver. Du får også lettere ved at bruge digitale værktøjer i dit privatliv.

Hvordan er undervisningen tilrettelagt?

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i virksomhedens behov og din dagligdag. Undervisningen er tilpasset din branche og dit niveau.

Du kan fx arbejde med at læse og forstå faglige instruktioner, skemaer og informationsmateriale. Typisk arbejdes der også med at formulere beskeder, mails og andet skriftligt materiale.

Optagelseskrav

Inden du starter, giver VUC dine kompetencer og niveau et tjek. Det gør vi for at sikre, at du er i målgruppen for undervisningen og for at du bliver tilbudt den rette undervisning. Tjekket kaldes på fagsprog en screening, og den foregår på virksomheden eller på VUC.

Aktuelle kurser

Se vores aktuelle kurser.

Det praktiske

Hvad koster det?

Undervisningen er gratis.
Læs mere om mulighed for løntabsgodtgørelse og støtte via kompetencefonde.

Hvordan kommer du i gang?

Hvis du vil aftale et forløb eller bare høre mere om mulighederne for undervisning, skal du kontakte os.

Hvor lang tid varer et kursus?

Hvert af de 3 trin har et omfang på 20-30 timer. Undervisningen kan tilrettelægges som et intensivt forløb eller over en længere periode. Antallet af timer pr. uge aftales med virksomheden og medarbejderne.

Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen kan foregå hos jer på virksomheden eller hos os på VUC.

Ønsker du kurser på et andet niveau end grundlæggende, så kontakt en af vores uddannelseskonsulenter.
Find kontaktinformationer via knappen.

Kontakt en uddannelseskonsulent

Forløbet

  1. Indledende møde på virksomheden
  2. Planlægningsmøde på virksomheden
  3. Informations,øde for medarbejderne
  4. Tjek af medarbejdernes færdigheder
  1. Ansøgning om løntabsgodtgørelse
  2. Undervisning
  3. Evaluering

Bliv fortrolig med at bruge IT på jobbet