Mere efteruddannelse for offentlige og private arbejdsgivere

Fakta om danskernes grundlæggende færdigheder

Rigtigt mange danskere mangler grundlæggende færdigheder, der i stigende grad er nødvendige for at kunne fungere på arbejdsmarkedet:

  • 600.000 danskere har svært ved at læse og skrive
  • 500.000 har svært ved at regne
  • 1.000.000 danskere har svært ved IT
  • 10.000 ledige forventes i løbet af en toårig periode at benytte dialogværktøjet Job i spil.

Region Sjælland er den region i Danmark med det laveste uddannelsesniveau.

Skulle vi ikke i fællesskab rette op på det?

VUC kan hjælpe. Faktisk er vi specialister i at undervise voksne. Det gælder ikke mindst ordblinde og de mange andre, som aldrig fik en god oplevelse i grundskolen. Undervisningen tager udgangspunkt i medarbejdernes hverdag på jobbet.

Hvad koster det?

Det koster meget mindre end du tror. Undervisning i grundlæggende færdigheder, kaldet for Forberedende Voksenundervisning (FVU), er gratis. Andre kurser koster et beskedent gebyr. Samtidig er der gode muligheder for at få løntabsgodtgørelse og støtte via kompetencefonde.

Rust medarbejderne og virksomheden til fremtiden

Med de rette kompetencer løser medarbejderne arbejdsopgaverne lettere og mere effektivt. Det giver ikke alene højere kvalitet i opgaveløsningen. Det giver også mere fleksible medarbejdere, der kan tilpasse sig fremtidens arbejdsmarked.

Altid i nærheden

VUC Erhverv Sjælland & København tilbyder undervisning med udgangspunkt i vores otte lokale afdelinger. Hvis I har et egnet lokale, kan kurset lægges på virksomheden. Ellers holder vi det på den nærmeste VUC. I enkelte tilfælde tilbyder vi også online kurser.

Hvad får virksomheden ud af at deltage?

Fremtidens arbejdsplads stiller øgede krav til medarbejderne, fx:
• Nyt materiel
• Kvalitetssikring og dokumentation
• Digitalisering af arbejdsprocesser
• Kommunikation via mails
• Intern information
• Nye retningslinjer
• Kvalitets- og arbejdsmiljøhåndbøger
• … og meget mere

En investering i at løfte medarbejdernes kompetencer vil betyde, at de får lettere ved at løse deres arbejdsopgaver og omstille sig til nye. Samtidig får virksomheden højere kvalitet og mere effektivitet i opgaveløsningen. For eksempel ved at medarbejderne kan besvare en mail.

Statens Voksenuddannelses-støtte (SVU)

Her kan du se hvordan du søger godtgørelse for løntab. Hvad er SVU? Hvem kan få SVU? Hvad skal du gøre som arbejdsgiver, hvis en SVU-berettiget medarbejder skal på kursus.
Læs mere på www.svu.dk

Kompetencefonde
Medarbejdere og virksomheder kan i en del tilfælde søge om tilskud til deltagelse i selvvalgt efter- og videreuddannelse via en kompetencefond.

Midlerne fra kompetencefondene kommer fra overenskomstmidler. Der findes ikke en komplet liste over kompetencefonde, så det er vigtigt, at du kontakter din arbejdsgiverorganisation, hvis du vil vide mere om kompetencefonde inden for dit område.