Image

Kursus i dokumentation skaber stor menneskelig værdi

Ønsker du at blive bedre til fx dansk eller matematik, men har du travlt i dagtimerne på dit arbejde, kan du fra august deltage på VUC Storstrøms opkvalificerende hold om aftenen.

Fra august vil VUC Storstrøm udbyde aftenundervisning på afdelingerne i Næstved og Nykøbing.

”Der har ærligt talt været efterspørgsel efter aftenundervisning i lang tid. Går man fx og drømmer om at læse videre, men har et 8-16-job, så har det ikke været muligt at opkvalificere sig. Det er det nu.” fortæller adm. direktør for VUC Storstrøm Martin Lasse H. Sieben.

VUC Storstrøm har på nuværende tidspunkt kursister, som kommer i skole direkte fra nattevagt, og ”at komme træt og udkørt i skole er ikke den bedste forudsætning for gode resultater,” siger Stine Kildegaard Fabricius, uddannelseschef på VUC Storstrøms Næstved-afdeling og tovholder i den arbejdsgruppe, som har beskæftiget sig med udviklingen af aftenhold på skolen.

Undervisningen vil fortrinsvis foregå på hverdagsaftener efter kl. 17.00, og mange i arbejde - eller som af anden grund ikke kan deltage i dagundervisning – vil nu kunne deltage i et udvalg af fag.

Bliv bedre til dansk, matematik – eller psykologi

”Vi har udvalgt nogle fag, som bl.a. mange ufaglærte eller voksne med kortere uddannelser kan bruge til at opkvalificere og videreuddanne sig,” fortsætter Stine Kildegaard Fabricius.

Det vil være fagene Dansk, Matematik, Psykologi, Dansk som andetsprog og ordblindeundervisning, der fremover vil kunne tages efter arbejde. Aftenfagene er på FVU-, AVU- og HF-niveauer. De fleste giver grundlæggende kompetencer inden for Dansk og Matematik, og flere af niveauerne kan give adgang til videregående uddannelser, både HF og erhvervsuddannelser.

”Vi har også valgt nogle fag, som kunne være interessante at tage – selvom man ikke er ude efter nye græsgange. At få opdateret grammatikken i dansk eller ligningerne i matematik kan betyde, at du pludselig kan hjælpe datteren med lektierne igen. Og at blive klogere på menneskets psykologi, adfærdsmønstre og sociale koder, tror jeg, de fleste synes, kunne være spændende,” siger Stine Kildegaard Fabricius.

Lokal og parallel undervisning
Aftenundervisningen udbydes som udgangspunkt på to af VUC Storstrøms afdelinger: Næstved og Nykøbing F. Det er deres største afdelinger, og de ligger i større byer, der er nemme at komme til med fx offentlig transport.

VUC Storstrøm er en hybrid skole, hvor klassisk klasse- og tavleundervisning blandes med digitale værktøjer. ”Målet er, at kursisterne skal kunne gebærde sig i et digitalt samfund, når de er færdige hos VUC Storstrøm,” fortæller Martin Lasse H. Sieben.

Derfor vil undervisningen også bestå af "parallel undervisning", hvilket vil sige, at holdene på de to afdelinger vil have samme undervisning på samme tid af samme lærer. Det ene hold vil blot se læreren – samt det andet hold – på storskærm i klasserummet.

Undervisningen er altså altid LIVE, så at sige, og alle kan tale med læreren, stille spørgsmål og på anden vis deltage i undervisningen, præcis som var alle i samme rum. Læreren vil i øvrigt skiftevis være de to steder, så vil man helst have læreren foran sig, har man også den mulighed.

Man kan tilmelde sig aftenundervisning allerede nu, og fagene starter op i august.
Fakta:
• Læs mere på vucstor.dk/aftenundervisning
• Tilmeld dig via studievejledningen på VUC Storstrøm, TLF 54 88 17 00
• Nogle fag er GRATIS, og andre koster enten KR 130,- eller 550,-
• Undervisningen vil foregå på tirsdage og torsdage efter kl. 17 – og nogle fag inddrager også et par lørdage.

19. maj 2020HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker "HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker" Lasse Matthiesen afsluttede i 2017 sin HF - og vendte tilbage til skolen i 2020 - nu som lærling for at blive automatiktekniker. Med HF som en nødvendig genvej.
Bernt Dickow og Flemming Højbjerg, Vej og Park i Nakskov .
18. december 2019Som ordblind får du gode værktøjer og huskeregler Det kan føles som et tabu at være ordblind. Der er derfor et stort behov for at sætte opmærksomhed på ordblindhed, og hvorfor et ordblindekursus kan gøre en forskel for den enkelte medarbejder. VUC Erhverv Sjælland tilbyder ordblindeundervisning for voksne, der ønsker at blive bedre til at læse og skrive. Medarbejderne fra Vej og Park i Lollands Kommune har været glade for dette tilbud.
Charlotte Munch og Bianca Kehlet Bruhn Kofoedsminde
18. december 2019Man kan altid blive bedre til dansk Otte medarbejdere fra administrationen på Kofoedsminde på Lolland har været på kursus hos VUC i skriftligt dansk. De var glade for at kurset kunne holdes hos dem selv. Inden kursets start blev deltagerne testet. Det viste sig at alle skulle have dansk på trin 4, som er det højeste niveau på FVU.