Når uddannelse kommer ud til beboerne

Mange var mødt op, da VUC Erhverv Sjælland og København i samarbejde med den boligsociale helhedsplan ”En Fælles Indsats” holdt introduktionsdag i Multihuset i Sydbyen i Slagelse. Helhedsplanen har bl.a. til formål at understøtte uddannelse og at ”bygge bro” mellem boligområder og relevante tilbud i kommunen, herunder uddannelsesinstitutioner. Hensigten med mødet i dag var derfor at introducere Sydbyens beboere til VUC og muligheden for at blive bedre til dansk, gennem et kursusforløb ude i boligområdet. Kurset starter allerede i næste uge, og på intromødet tog deltagerne en mindre test, der skal vise, hvilket niveau de ligger på i dansk. Nogle deltagere har dansk som første sprog, andre har dansk som andet sprog. Fælles er, at de gerne vil være endnu bedre. Testen kan hjælpe underviseren fra VUC med at tilpasse undervisningen, så kursisterne får mest muligt ud af forløbet.

Det er vigtigt at kunne sproget
Zeinab, var en af dem der var mødt op, til dagens arrangement. Hun kom til Danmark for to år siden. Hun fik, ligesom mange andre, en invitation til arrangementet direkte i postkassen. Zeinab forstår, hvor vigtigt det er at lære dansk, især siger hun, ”når du har fået et barn i Danmark, er det meget vigtigt at kunne sproget.” Zenaib vil gerne studere videre, så hun kan få et arbejde. Hun vil gerne ud og arbejde på et plejehjem.

Kale og Mahamoud, som sidder ved et andet bord, var også mødt op fordi de havde fået en invitation i postkassen. Kale har kun været i Danmark i 8 måneder og går på sprogskolen, men hun vil gerne læse videre og på sigt uddanne sig til sygeplejerske. Kale ved også, at sproget er hendes billet til at nå hendes drøm, så hun arbejder som frivillig i en genbrugsbutik, for at blive endnu bedre til dansk. Det var imponerende, som interviewer at kunne føre en samtale med hende, selvom hun kun har været så kort tid i Danmark. Det viser, hvad vilje kan gøre.

Undervisning, der hvor borgerne er
Normalt foregår den forberedende danskundervisning på HF & VUC Klar, i bl.a. Slagelse, men for mange er det nemmere at tage skridtet, når det er lokalt.

”Det er nemt, når det er tæt på” fortæller Mahamoud. Han er glad for tilbuddet om undervisning i det lokale boligområder, sammen med dem han kender.

19. maj 2020HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker "HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker" Lasse Matthiesen afsluttede i 2017 sin HF - og vendte tilbage til skolen i 2020 - nu som lærling for at blive automatiktekniker. Med HF som en nødvendig genvej.
Bernt Dickow og Flemming Højbjerg, Vej og Park i Nakskov .
18. december 2019Som ordblind får du gode værktøjer og huskeregler Det kan føles som et tabu at være ordblind. Der er derfor et stort behov for at sætte opmærksomhed på ordblindhed, og hvorfor et ordblindekursus kan gøre en forskel for den enkelte medarbejder. VUC Erhverv Sjælland tilbyder ordblindeundervisning for voksne, der ønsker at blive bedre til at læse og skrive. Medarbejderne fra Vej og Park i Lollands Kommune har været glade for dette tilbud.
Charlotte Munch og Bianca Kehlet Bruhn Kofoedsminde
18. december 2019Man kan altid blive bedre til dansk Otte medarbejdere fra administrationen på Kofoedsminde på Lolland har været på kursus hos VUC i skriftligt dansk. De var glade for at kurset kunne holdes hos dem selv. Inden kursets start blev deltagerne testet. Det viste sig at alle skulle have dansk på trin 4, som er det højeste niveau på FVU.