Image

Stor succes med undervisning i dansk

36 medarbejdere fra Den sociale hjemmepleje og Borgercenter Handicap har netop afsluttet det første dansk og it-undervisningsforløb i socialforvaltningen. Og med stor succes. Både ledere og medarbejdere er begejstret for forløbet og kan mærke, at undervisningen både styrker fagligheden og ikke mindst den enkeltes selvtillid og motivation.

Som i resten af landet har Socialforvaltningen (SOF) udfordringer med at rekruttere og fastholde sundhedsfaglige medarbejdere. Derfor satser forvaltningen blandt andet på at opruste på kompetenceudvikling og efteruddannelse, der skal skabe bedre sammenhængskraft, stærkere kollegaskaber og sætte fagligheden endnu mere i fokus.

"Vi ved, at en del af vores medarbejdere er udfordret i forhold til dansk-kundskaber og også i forhold til at bruge fagsystemerne. Og det overskygger deres ellers kompetente faglige viden og engagement, som risikerer ikke at komme borgerne og arbejdsfællesskaberne til gavn. Derfor er jeg virkelig begejstret for, at vi nu kan tilbyde medarbejderne at blive løftet fagligt på denne her måde, og at så mange har kastet sig d i det," siger direktør Søren Skydsgaard og uddyber:

"Det kan jo kræve noget personlig overvindelse at gå ind i et sådant forløb. Jeg synes, at de skal være superstolte af sig selv. Det er virkelig positivt - og noget der har overrasket mig positivt - at forholdsvis få undervisningsgange kan gøre en enorm forskel og virkelig styrke medarbejdernes dansk-kundskaber og deres sikkerhed i arbejdet. Så tillykke til alle."

Opbakning fra nærmeste leder 
En af de medarbejdere, der har deltaget i undervisningsforløbet "Bliv bedre til at skrive for din egen skyld og for at hjælpe dine kollegaer" er Amina Hussein fra den sociale hjemmepleje. Hun havde ikke de store skrupler ved at melde sig og gik målrettet efter at blive bedre til at skrive:

"Jeg har altid haft svært ved at formulere mig kort og præcist på skrift. Men det er jeg blevet bedre til nu - og jeg har fået mere styr på grammatikken. Så jeg har været glad for kurset, og jeg synes, lærerne var rigtig gode og lyttede meget til os."

I Aminas afdeling er de en del, der har deltaget i danskkurset. Det har deres leder bakket op om og har på fælles personalemøder fulgt op på, hvordan de ansatte oplevede hver undervisningsgang.

"Jeg ringede rundt til alle, der i sin tid fik tilbuddet om danskundervisningen, og fik en snak med dem. Både om at det kan kræve lidt mod og være sårebart, men især for at fortælle dem, at jeg ser det som en styrke, at man tør italesætte udfordringerne ved sit arbejde - og at man så prøver at gære noget ved det. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi som ledere støtter tydeligt op omkring den her indsats, og gør det trygt for medarbejderne at melde sig," siger Natasja Borum Steesen, der er enhedsleder i den sociale hjemmepleje.

Natasja kan allerede mærke, at mange af de medarbejdere, der har deltaget i undervisningen, er blevet mere sikre på sig selv, og hun fornemmer et langt stærkere sammenhold blandt de ansatte, og at de bruger og støtter hinanden mere.

Fakta om undervisningen

  • Det første hold har deltaget i 10 undervisningsgange og har haft i alt 60 timers undervisning.
  • Der er pt. planlagt tre uddannelseshold i løbet af efteråret 2022.
  • Undervisning koncentrerer sig om: ordkendskab, lærestrategier, skriveøvelser samt brug af Google, IntoWord og CDord.
  • Ca. 400 medarbejdere på Handicap-området og i den sociale hjemmepleje har deltaget i en screening af deres kompetencer i forhold til dansk, matematik og IT. 38 % af medarbejdere har udforinger med dansk, mens landsgennemsnittet ligger på 16 %.
19. maj 2020HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker "HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker" Lasse Matthiesen afsluttede i 2017 sin HF - og vendte tilbage til skolen i 2020 - nu som lærling for at blive automatiktekniker. Med HF som en nødvendig genvej.
Bernt Dickow og Flemming Højbjerg, Vej og Park i Nakskov .
18. december 2019Som ordblind får du gode værktøjer og huskeregler Det kan føles som et tabu at være ordblind. Der er derfor et stort behov for at sætte opmærksomhed på ordblindhed, og hvorfor et ordblindekursus kan gøre en forskel for den enkelte medarbejder. VUC Erhverv Sjælland tilbyder ordblindeundervisning for voksne, der ønsker at blive bedre til at læse og skrive. Medarbejderne fra Vej og Park i Lollands Kommune har været glade for dette tilbud.
Charlotte Munch og Bianca Kehlet Bruhn Kofoedsminde
18. december 2019Man kan altid blive bedre til dansk Otte medarbejdere fra administrationen på Kofoedsminde på Lolland har været på kursus hos VUC i skriftligt dansk. De var glade for at kurset kunne holdes hos dem selv. Inden kursets start blev deltagerne testet. Det viste sig at alle skulle have dansk på trin 4, som er det højeste niveau på FVU.