Samarbejde løfter Bostedet Dillesholm

I samarbejde med VUC Erhverv Sjælland & København styrker bostedet Dillesholm medarbejdernes kompetencer inden for dokumentation og kvalitet i det socialpædagogiske arbejde. Et samarbejde, der løfter virksomheden og skaber et stærkere botilbud.

VUC Erhverv har i perioden januar til juni 2021 samarbejdet med bostedet Dillesholm om kompetenceudvikling af deres medarbejdere inden for dokumentation, evalueringer og kvalitet i det socialpædagogiske arbejde. En del af forløbet har blandt andet budt på en række temadage med fokus på at styrke bostedets virksomhedsgrundlag.

“Vi har lavet en kursuspakke til virksomheden, som gør, at medarbejderne og virksomheden løftes inden for dokumentation og kvalitetsarbejdet. Samtidig er det ambitionen, at forløbet styrker virksomheden og medarbejderne i forhold til deres daglige kommunikation og samarbejde omkring borgerne,” udtaler uddannelseskonsulent Simon Vedel Pedersen fra VUC Erhverv.

Leder på bostedet, Thomas Bornemann, siger om forløbet: ”Vi oplever, at VUC Erhverv leverer et meget kvalificeret og relevant kursusforløb til os. Vores dokumentation bliver bedre og mere kvalificeret, og vi får skabt et fælles sprog og en fælles ramme omkring vores dokumentation og evalueringer. Vi får implementeret modeller som KRAP og VUM bedre i vores daglige socialpædagogiske praksis, og vi styrker vores medarbejdere, så vi kan levere endnu bedre kvalitet i vores arbejde med borgerne fremadrettet. Det er anvendelsesorienteret og praksisnær undervisning, når det er bedst.”

Forløbet består af dels et FVU dansk forløb med fokus på dokumentation/evalueringer og dels en række temadage, som blandt andet har fokus på virksomhedens kommunikation og samarbejde omkring kerneopgaven.

“Vi kan altid blive bedre til at kommunikere og samarbejde. Derfor har det været godt med dette fokus i kurset og i det daglige. Vi oplever, at vores medarbejdere får et godt og relevant udbytte, og at det styrker vores botilbud. Samtidig bliver vi endnu bedre til at arbejde anerkendende og ressourcebaseret,” fortæller Thomas Bornemann.

Et professionelt samarbejde
Kursuspakken til Dillesholm er skabt på baggrund af en række møder i efteråret 2020, hvor der er blevet talt om mulige udviklingsområder for virksomheden. Derudover har VUC Erhverv tidligere arbejdet med kurser inden for dokumentation, kommunikation, samarbejde, virksomhedsgrundlag m.v.:

“Det er et professionelt samarbejde, hvor vi som virksomhed har passende indflydelse på kursusindholdet og samtidig lærer en masse om os selv og reflekterer over vores praksis. Vi bliver dygtige til at levere det vi skal, samtidig med at vi bliver opmærksomme på vores styrker og udviklingspotentialer,” fortæller Thomas Bornemann.

En udviklingsorienteret virksomhed
Hos VUC Erhverv er der også stor tilfredshed med samarbejdet. 
“Vi oplever Dillesholm som en stærk og udviklingsorienteret virksomhed. Det er en ledelse og en gruppe medarbejdere, som er nysgerrige og kompetente og som udvikler sig hurtigt, fordi de har en kultur for udvikling og læring. Alle har en oplevelse af, at udvikling er vigtig – både for den enkelte medarbejder og for hele virksomheden. Derfor har vi med det samme kunne arbejde direkte med implementering af nye koncepter for dokumentation. Det er en fornøjelse at samarbejde med dem,” siger underviser Jacob Mazanti.

Corona-udfordringer og digitale kompetencer
Forløbet var oprindeligt planlagt til at foregå på VUC Storstrøm i Nykøbing F., men da Corona lukkede samfundet igen, er forløbet bliver gennemført online:

“Vi ville selvfølgelig meget gerne have gennemført forløbet med fysisk fremmøde. I stedet blev det så online. Det har været lidt udfordrende, men har samtidig betydet, at vi også har udviklet vores digitale kompetencer,” fortæller Thomas Bornemann fra Dillesholm.

Basis for mere
Forløbet er afsluttet i juni 2021, men der kan være basis for mere samarbejde fremadrettet:

”Vi synes bare, det har været et super fantastisk forløb, og underviserne er jo bare super gode til at forklare tingene og sætte sig godt ind i, hvad det er vi arbejder med. Underviserne viste et højt fagligt niveau, og udfordrede os på en rigtig god måde. Jeg tror helt bestemt på, at vi også skal samarbejde i fremtiden,” afslutter Thomas Bornemann.

VUC Erhverv Sjælland & København udbyder løbende kurser til virksomheder. Virksomheder kan også få skræddersyet et kursusforløb.

Flere gode historier

19. maj 2020HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker "HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker" Lasse Matthiesen afsluttede i 2017 sin HF - og vendte tilbage til skolen i 2020 - nu som lærling for at blive automatiktekniker. Med HF som en nødvendig genvej.
Bernt Dickow og Flemming Højbjerg, Vej og Park i Nakskov .
18. december 2019Som ordblind får du gode værktøjer og huskeregler Det kan føles som et tabu at være ordblind. Der er derfor et stort behov for at sætte opmærksomhed på ordblindhed, og hvorfor et ordblindekursus kan gøre en forskel for den enkelte medarbejder. VUC Erhverv Sjælland tilbyder ordblindeundervisning for voksne, der ønsker at blive bedre til at læse og skrive. Medarbejderne fra Vej og Park i Lollands Kommune har været glade for dette tilbud.
Charlotte Munch og Bianca Kehlet Bruhn Kofoedsminde
18. december 2019Man kan altid blive bedre til dansk Otte medarbejdere fra administrationen på Kofoedsminde på Lolland har været på kursus hos VUC i skriftligt dansk. De var glade for at kurset kunne holdes hos dem selv. Inden kursets start blev deltagerne testet. Det viste sig at alle skulle have dansk på trin 4, som er det højeste niveau på FVU.