Dine medarbejdere bliver undervist efter samme koncept, uanset, hvor i regionen de bliver undervist.

Læs mere

Bedre til ord, tal og IT

Bedre til ord, tal og IT er et tværgående projekt i et samarbejde ml. KL, FOA og 3F. Det er finansieret af den fælles kommunale kompetencefond.

Formålet er at få flere kortuddannede og ufaglærte i gang med læse-, skrive-, regne- og IT-kurser. Hvis man deltager i et kursus i regi af dette projekt, gives der tilskud til lønrefusion eller vikardækning, mens den fastansatte er på kursus.

Baggrund

Manglende grundlæggende færdigheder indenfor læsning, stavning, regning og IT udgør en alvorlig hindring i det daglige arbejdsliv på stort set alle typer kommunale arbejdspladser i dag. Og ansatte, som mangler sådanne almene færdigheder vil have vanskeligt ved at klare morgendagens arbejdsmæssige udfordringer, herunder deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteter.

Fokus på medarbejdernes deltagelse

Erfaringerne viser, at det kan være svært at motivere medarbejderne til at deltage i undervisning i disse fag. Det skyldes dels at vanskeligheder med at læse, skrive, regne og bruge IT desværre stadig er ømtålelige emner for lederen og medarbejderne selv at berøre. Dels er der mange medarbejdere, som ikke umiddelbart bliver tiltrukket af længere kursusforløb.

Læs mere

Bedre til ord, tal og IT (KL)

Flere gode historier

19. maj 2020HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker "HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker" Lasse Matthiesen afsluttede i 2017 sin HF - og vendte tilbage til skolen i 2020 - nu som lærling for at blive automatiktekniker. Med HF som en nødvendig genvej.
Bernt Dickow og Flemming Højbjerg, Vej og Park i Nakskov .
18. december 2019Som ordblind får du gode værktøjer og huskeregler Det kan føles som et tabu at være ordblind. Der er derfor et stort behov for at sætte opmærksomhed på ordblindhed, og hvorfor et ordblindekursus kan gøre en forskel for den enkelte medarbejder. VUC Erhverv Sjælland tilbyder ordblindeundervisning for voksne, der ønsker at blive bedre til at læse og skrive. Medarbejderne fra Vej og Park i Lollands Kommune har været glade for dette tilbud.
Charlotte Munch og Bianca Kehlet Bruhn Kofoedsminde
18. december 2019Man kan altid blive bedre til dansk Otte medarbejdere fra administrationen på Kofoedsminde på Lolland har været på kursus hos VUC i skriftligt dansk. De var glade for at kurset kunne holdes hos dem selv. Inden kursets start blev deltagerne testet. Det viste sig at alle skulle have dansk på trin 4, som er det højeste niveau på FVU.