Ordblind dansklærer? Det er faktisk en styrke.

Lonni Spindler Nobel brænder for sit arbejde som lærer i indskolingen i Kalundborg. Hun er ordblind og har taget HF, pædagoguddannelse og læreruddannelse. Nu får Lonni ordblindeundervisning, og det styrker hende både fagligt og personligt.

 

Det har aldrig været nemt for Lonni Spindler Nobel at læse fagtekster, specielt hvis det har været fyldt med ukendte begreber. Alligevel er det lykkedes Lonni at tage en HF, blive uddannet pædagog og efterfølgende dansk- og matematiklærer.

”Jeg har altid læst, det jeg skulle i mine uddannelser, men det har selvfølgelig taget lang tid. Det kan godt knibe med at få styr på nye ord, som jeg kan møde i fagtekster, for jeg har svært ved at sætte lydene sammen, når jeg læser”, siger Lonni. ”Det er lykkedes mig, at komme igennem mine uddannelser, men jeg ville da ønske, at jeg havde haft de ordblindeværktøjer, som jeg bruger i dag”. Lonni gik som voksen i gang med ordblindeundervisning, og hun er glad for at der findes gode redskaber, som kan hjælpe hende i det daglige.

Ord-blind? Eller ord-døv?

Når Lonni Spindler Nobel underviser i dansk i indskolingen, er der helt styr på lydene: ”Jeg er meget omhyggelig med at udtale lydene tydeligt, når børnene skal lære at stave. Jeg har selv svært ved at høre lyde i ord, og vi taler derfor om, at det burde hedde ord-døv og ikke ord-blind, for min ordblindhed har ikke noget at gøre med, at jeg ikke kan se”, griner Lonni. Hun tilføjer, at det, i hendes arbejde med børnenes læsning og stavning, er en styrke, at hun har en anden forståelse af, hvad der kan være svært, når man skal læse og stave. ”Jeg er ikke bange for at vise, at jeg også er nødt til at få hjælp til at stave, og det kan lette presset fra børnene. Nogle gange hjælper vi hinanden med at finde en løsning.”

Selvsikker

Selvom Lonni har klaret sig igennem både sin HF og sin pædagoguddannelse uden ordblindeundervisning, valgte hun alligevel i 2017, at starte på ordblindeundervisning på VUC i Kalundborg. ”Ved at få ordblindeundervisning, har jeg fået nogle værktøjer, som kan hjælpe mig i det daglige. Det har give mig en helt anden selvsikkerhed. Jeg har aldrig været flov over, at jeg var dårlig til at stave, men nu ved jeg hvorfor, og jeg ved hvilke værktøjer jeg skal bruge. Det har givet mig styrke både personligt og fagligt.

Arbejde, studier og ordblindeundervisning

Lonni startede som pædagoguddannet barselsvikar i indskolingen på Skolen på Herredsåsen i Kalundborg. Hun blev så glad for arbejdet, at hun valgte, at tage læreruddannelsen ved siden af. Det blev til en travl hverdag med arbejde, studier og ordblindeundervisning. ”Det var svært at få tid til både arbejde, studier ordblindeundervisning og privatliv, men jeg har fået tilbudt ordblindeundervisning online og det betyder, at jeg kan få undervisning, når det passer mig. Det ville have været svært, at få det hele til at passe sammen hvis jeg skulle møde ind på skolen hver uge. Nu er Lonni færdiguddannet som lærer, men ordblindeundervisningen online holder hun fast i.

I Holbæk kan voksne få ordblindeundervisning på VUC enten på skolen med fysisk fremmøde eller online, hvor man bliver undervist hjemme med en lærer, som underviser og hjælper via computeren. Har man et arbejde vil der være mulighed for at tilpasse undervisningen til det. Man får man hjælp til opsætning af IT-udstyr og til at lære, hvordan man kommunikerer via computeren. Der bliver lavet en individuel undervisningsplan med fysisk fremmøde eller online, som passer i den enkeltes hverdag og tempo.  I vores lokalområde kan man kontakte Nordvestsjællands HF & VUC eller VUC erhverv Sjælland & København.

Flere gode historier

19. maj 2020HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker "HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker" Lasse Matthiesen afsluttede i 2017 sin HF - og vendte tilbage til skolen i 2020 - nu som lærling for at blive automatiktekniker. Med HF som en nødvendig genvej.
Bernt Dickow og Flemming Højbjerg, Vej og Park i Nakskov .
18. december 2019Som ordblind får du gode værktøjer og huskeregler Det kan føles som et tabu at være ordblind. Der er derfor et stort behov for at sætte opmærksomhed på ordblindhed, og hvorfor et ordblindekursus kan gøre en forskel for den enkelte medarbejder. VUC Erhverv Sjælland tilbyder ordblindeundervisning for voksne, der ønsker at blive bedre til at læse og skrive. Medarbejderne fra Vej og Park i Lollands Kommune har været glade for dette tilbud.
Charlotte Munch og Bianca Kehlet Bruhn Kofoedsminde
18. december 2019Man kan altid blive bedre til dansk Otte medarbejdere fra administrationen på Kofoedsminde på Lolland har været på kursus hos VUC i skriftligt dansk. De var glade for at kurset kunne holdes hos dem selv. Inden kursets start blev deltagerne testet. Det viste sig at alle skulle have dansk på trin 4, som er det højeste niveau på FVU.