IT Online

(FVU Digital)

Kontakt

Kontakt en uddannelseskonsulent og hør mere om jeres muligheder for online kurser. Find kontakt informationer via knappen


Kontakt en uddannelseskonsulent

IT Online (FVU digital)

Hvem er kurset for?

For alle ansatte, i offentlig eller privat virksomhed. Kurset tager udgangspunkt i arbejdspladsens digitale løsninger, og vi træner medarbejderens færdigheder ud fra de nuværende eller kommende opgaver. Inden kursusstart indgår vi en aftale med arbejdspladsen om indhold og omfang.

Hvad får medarbejderen ud af kurset?

Online IT kurset giver medarbejderen større sikkerhed og præcision, og de bliver i stand til at lære at håndtere nye digitale enheder og programmer.

Indhold

Kurset består af 3 trin, og inden kurset er der en samtale med læreren, hvor vi finder det rigtige trin for den enkelte. Trin 1 kræver ingen forudgående erfaring, trin 2 er for let øvede, og på trin 3 arbejder vi med avancerede funktioner. Hvert trin kan afsluttes med en prøve (bestået/ikke bestået).

Hvorfor?

Mange virksomheder overvejer enten at varsle deres medarbejdere ned i tid eller måske endda fyringer. Der findes dog også en tredje mulighed:

Behold dine nuværende og måske højt specialiserede medarbejdere og benyt tiden til at opkvalificere og videreuddanne dem.

VUC ERHVERV Sjælland tilbyder flere typer IT kurser:

■ IT Online (FVU Digital) - med udgangspunkt i virksomhedens behov

■ Kurser i Microsoft Office Online, fx Excel

Vi kan også foretage IKV (Individuel KompetenceVurdering) online.

Løntilskud?

Ud over fordelen for såvel virksomheden samt for medarbejderne i at blive videreuddannet, vil det tillige i mange situationer være muligt for virksomheden at opnå løntilskud/anden kompensation, som betyder, at et kursusforløb for medarbejdere er omkostningsfrit for virksomheden.

Kursusperiode

10 undervisningsdage à 3 klokketimer. Start hver mandag.

Tilmelding og test

Skriv en mail til underviser og uddannelseskonsulent
Michael Augustine, ma@vucklar.dk
Individuel samtale på ca. 15 minutter, hvor læreren formelt optager medarbejderen som deltager på kurset.
Medarbejderen bliver testet online på baggrund af samtalen. Herefter indplacerer læreren kursusdeltageren på det rigtige niveau. For at blive optaget på IT Online, skal der foreligge en arbejdsgivererklæring.

Undervisning

Mandag-fredag fra kl. 8.00-11.00.
1 times online undervisning og 2 timers selvstudie med en lærer, der kan kontaktes online.

Undervisningssted

Online via videobaseret løsning.

Krav til udstyr

Egen computer samt netadgang.

Deltagerbetaling

IT Online er gratis.
Kurser i Officepakken koster 1.250 kr.
SVU (Statens VoksenUddannelsesstøtte)
Der kan søges SVU.
Læs mere om SVU

Benyt muligheden – opkvalificér dine medarbejdere nu gratis og online!

FVU står for Forberedende VoksenUndervisning.

Hent folderen om vores IT kurser

Hvordan kommer du i gang?

Hvis du vil aftale et forløb eller bare høre mere om mulighederne for undervisning, skal du kontakte os.

Ønsker du kurser på et andet niveau end grundlæggende, så kontakt en af vores uddannelseskonsulenter.
Find kontaktinformationer via knappen.

Kontakt en uddannelseskonsulent

Forløbet

  1. Kontakt til vores konsulent
  2. Afklaring af virksomheden og medarbejdernes behov, via telefon
  3. Tjek af medarbejdernes færdigheder
  1. Ansøgning om løntabsgodtgørelse
  2. Online undervisning
  3. Evaluering

Hos VUC kan du få online undervisning hjemmefra