Engelsk Online

Kontakt

Kontakt en uddannelseskonsulent og hør mere om jeres muligheder for online kurser. Find kontakt informationer via knappen


Kontakt en uddannelseskonsulent

Engelsk Online

Hvem er kurset for?

For alle ansatte, i offentlig eller privat virksomhed. Kurset tager udgangspunkt i arbejdspladsens behov.

Hvad får medarbejderen ud af kurset?

Lær at tale engelsk – online. På kurset arbejder vi med samtaler via
videokonference og øvelser. Vi arbejder med mindre tekster, videoer og lydfiler. Vi bruger digitale løsninger, som deltagerne også efter kurset kan bruge som støtte, når de skal arbejde på engelsk.

Målet er, at deltagerne styrker deres faglige ordforråd og opnår større sikkerhed i anvendelsen af engelsk på jobbet.

Inden kursusstart indgår vi en aftale med arbejdspladsen om indhold og omfang.

Indhold

Der er 4 trin i Engelsk Online (FVU Engelsk), og inden kurset er der en samtale med læreren, hvor vi finder det rigtige trin . Trin 1 kræver ingen forudgående erfaring, trin 2 er for deltagere med et lille ordforråd, trin 3 er for let øvede, og trin 4 videregående. Hvert trin kan afsluttes med en prøve (bestået/ikke bestået).

Hvorfor?

Mange virksomheder overvejer enten at varsle deres medarbejdere ned i tid eller måske endda fyringer. Der findes dog også en tredje mulighed:
Behold dine nuværende og måske højt specialiserede medarbejdere og benyt tiden til at opkvalificere og videreuddanne dem.

IKV (Individuel KompetenceVurdering)

Vi kan også foretage en kompetencevurdering online, hvis
medarbejderne fx mangler eksamensbeviser for at komme videre på et andet kursus.

Ud over fordelen for såvel din virksomhed samt for dine medarbejdere i at blive videreuddannet, vil det tillige i mange situationer være muligt for dig at opnå løntilskud/anden kompensation, som betyder, at et
kursusforløb for dine medarbejdere er omkostningsfrit for din virksomhed.
For alle ansatte, i offentlige eller private virksomheder

SVU (Statens VoksenUddannelsesstøtte)

Der kan søges SVU. Læs mere på www.svu.dk

Kursusperiode

10 undervisningsdage à 2 timer pr. trin. Start hver mandag.

Tilmelding og test

Skriv en mail til underviser Jacob Mazanti, jam@vucstor.dk
Individuel samtale på ca. 15 minutter, hvor læreren formelt optager medarbejderen som deltager på kurset.

Man bliver testet online på baggrund af samtalen. Herefter indplacerer læreren kursusdeltageren på det rigtige niveau. For at blive optaget på Engelsk Online, skal der foreligge en arbejdsgivererklæring.

Undervisning

2 gange om ugen fra kl. 8.00-10.00.
1 times online undervisning og 1 timers selvstudie.

Undervisningssted

Online via videobaseret løsning.

Krav til udstyr

Egen computer samt netadgang. Vi hjælper med at få Microsoft Office installeret, hvis der er behov for det. Det er gratis for vores kursister.

Deltagerbetaling

FVU Engelsk er gratis.

Benyt muligheden – opkvalificér dine medarbejdere nu gratis og online!

Hent folderen om Engelsk online

Hvordan kommer du i gang?

Hvis du vil aftale et forløb eller bare høre mere om mulighederne for undervisning, skal du kontakte os.

Ønsker du kurser på et andet niveau end grundlæggende, så kontakt en af vores uddannelseskonsulenter.
Find kontaktinformationer via knappen.

Kontakt en uddannelseskonsulent

Forløbet

  1. Kontakt til vores konsulent
  2. Afklaring af virksomheden og medarbejdernes behov, via telefon
  3. Tjek af medarbejdernes færdigheder
  1. Ansøgning om løntabsgodtgørelse
  2. Online undervisning
  3. Evaluering

Hos VUC kan du få online undervisning hjemmefra