Nyt stærkt samarbejde i regionen fra Nordvestsjælland til Storstrøm

VUC Erhverv Sjælland er det nye navn for et fælles team, der fremadrettet vil samarbejde omkring efteruddannelsesindsatsen.
Samarbejdet går i luften den 2. december 2019. Tre VUC’er går sammen i en fælles indsats for at styrke tilbuddet om efteruddannelse til private og offentlige arbejdspladser. Fremover behøver virksomheder, der har behov for opkvalificering, kun at henvende sig ét sted – www.vucerhverv-sjaelland-kobenhavn.dk

Nyt stærkt erhvervsteam

HF & VUC Klar, Nordvestsjællands HF & VUC og VUC Storstrøm vil fremadrettet stå som en stærk spiller i forhold til at give offentlige og private virksomheder et markant tilbud om efteruddannelse. Udbuddet vil være ens fra Odsherred i Nord til Gedser i Syd. Det nye erhvervsteam kommer til at dække hele området fra Vestsjælland til Storstrøm. Det fælles team for de tre VUC-institutioner kommer til at være under faglig ledelse af VUC Storstrøms erhvervschef Flemming Nielsen:

Med dette samarbejde får vi et fælles konsulentkorps, der rækker ud til både private og offentlige arbejdspladser. Samtidig får vi med tre skoler en stor udviklingskapacitet, fordi vi får mange kompetencer at bringe i spil”, forklarer Flemming Nielsen.

De tre øverste ledere, Pernille Brøndum, rektor på Nordvestsjællands HF & VUC, Hanne Michelsen, rektor for HF & VUC Klar og Martin Sieben, adm. direktør for VUC Storstrøm udtaler endvidere: ”Dette nye samarbejde er det helt rigtige svar på én af region Sjællands største udfordringer: Alt for mange ufaglærte og kortuddannede har svært ved at bide sig fast på arbejdsmarkedet. Rigtig mange står helt uden for arbejdsmarkedet og mangler almene kompetencer for at komme ind”. Det har samfundet ikke råd til, og de fortsætter: ”Der er stort politisk fokus på VEU-indsatsen – der er op mod en million danskere, der har store problemer med at læse, skrive, regne og bruge IT – den opgave kan VUC løse”.

Udsyn og nærhed

Samarbejdet skal løfte opgaven i alle de tre institutioners dækningsområder. Det er vigtigt, at der både er fokus på både udsyn og nærhed, så der stadig er en lokal forankring og som noget nyt også en regional forankring:

Vi vil i højere grad matche regionens erhvervsliv ved at have eksperter, der tilsammen dækker et bredt geografisk område samtidig med, at vi tilbyder undervisning tæt på den enkelte virksomhed eller organisation”, fortæller Martin Sieben.

I foråret 2020 er der indtil nu planlagt 30 kurser, der tilbyder opkvalificering af den enkelte medarbejder på arbejdspladsen. Flere kurser kommer hele tiden til – og de planlægges i tæt samarbejde med de virksomheder, der bestiller kurserne. Så forskellige virksomheder som Antvorskov Kaserne, Ældreområdet Næstved Kommune, Asfaltindustrien, Bisca A/S, VKST landbrugsrådgivning og Sorø Erhvervsråd er blandt de nuværende virksomheder, der samarbejder med VUC Erhverv Sjælland.

Dét, at vi får en dedikeret afdeling, der dækker hele regionen, til at udvikle og markedsføre kurser gør, at vi kan lancere meget bedre tilbud. Vi vil med samarbejdet vise, at vi er en seriøs spiller på markedet og medvirke til en større og fokuseret sparring med erhvervslivet, er det samlede budskab fra de tre VUC’er, der nu i forhold til erhvervslivet bliver ét VUC Erhverv Sjælland.

Yderligere information:

Erhvervschef Flemming Nielsen fln@vucstor.dk og tlf. 2147 4622

Flere gode historier

19. maj 2020HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker "HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker" Lasse Matthiesen afsluttede i 2017 sin HF - og vendte tilbage til skolen i 2020 - nu som lærling for at blive automatiktekniker. Med HF som en nødvendig genvej.
Bernt Dickow og Flemming Højbjerg, Vej og Park i Nakskov .
18. december 2019Som ordblind får du gode værktøjer og huskeregler Det kan føles som et tabu at være ordblind. Der er derfor et stort behov for at sætte opmærksomhed på ordblindhed, og hvorfor et ordblindekursus kan gøre en forskel for den enkelte medarbejder. VUC Erhverv Sjælland tilbyder ordblindeundervisning for voksne, der ønsker at blive bedre til at læse og skrive. Medarbejderne fra Vej og Park i Lollands Kommune har været glade for dette tilbud.
Charlotte Munch og Bianca Kehlet Bruhn Kofoedsminde
18. december 2019Man kan altid blive bedre til dansk Otte medarbejdere fra administrationen på Kofoedsminde på Lolland har været på kursus hos VUC i skriftligt dansk. De var glade for at kurset kunne holdes hos dem selv. Inden kursets start blev deltagerne testet. Det viste sig at alle skulle have dansk på trin 4, som er det højeste niveau på FVU.