Bliv bedre til matematik

Find det niveau, der passer dig herunder

Dine medarbejdere bliver undervist efter samme koncept, uanset, hvor i regionen de bliver undervist.

Læs mere

Gymnasialt niveau (hf)

Hvad er undervisning i hf matematik?
Undervisning i matematik på gymnasialt niveau kaldes højere forberedelseseksamen (hf).

Der findes 3 trin: C niveau, B niveau og A niveau.

I undervisningen arbejder man med at løse simple problemer med matematisk indhold.

På C niveau lærer man om matematikkens grundprincipper og hvordan matematik kan bruges i dagligdagen. Man lærer at håndtere simple formler, modeller og ligninger, og man arbejder med både statistik og geometri.

På B niveau lærer man at forstå og bruge matematikkens symbolsprog. Man lærer, hvordan matematik kan anvendes til at forstå og behandle problemer inden for forskellige fagområder. Du arbejder med behandling af statistisk talmateriale og lærer at formidle konklusionerne i et klart sprog.

På A niveau lærer du at håndtere formler og selvstændigt at bruge symbolholdigt sprog til at løse problemer med matematisk indhold. Du lærer om matematiske ræsonnementer og beviser samt matematisk teori og metode.

Hvad får medarbejderne og virksomheden ud af at deltage?
En investering i opkvalificering af medarbejdernes kompetencer i matematik vil betyde, at medarbejderne får lettere ved at løse deres arbejdsopgaver og omstille sig til nye. Samtidig opnår virksomheden højere kvalitet og mere effektivitet i opgaveløsningen.

Nye kompetencer giver glade medarbejdere med højere livskvalitet. Medarbejderne får mere selvtillid, mod på nye arbejdsopgaver og efteruddannelse.

Hvordan er undervisningen tilrettelagt?
Undervisningen tilrettelægges ud fra, at medarbejderne skal tilegne sig specifikke kompetencer inden for matematik for at kunne afslutte faget med prøve eller eksamen.

Inden medarbejderne starter, skal de tale med en vejleder hos VUC. Vejlederen vurderer, hvilket niveau der er det rette for medarbejderen at starte på.

Adgangskrav
Matematik C: Folkeskolens 9. eller 10. klasse med tilfredsstillende resultat eller avu matematik på D niveau med tilfredsstillende resultat.

Matematik B: Bestået matematik C.

Matematik A: Bestået matematik B.

Eksamen
Der aflægges mundtlig og skriftlig eksamen på niveau C, B og A. Der udstedes eksamensbevis.

Giver hf matematik adgang til anden uddannelse?
Eksamen i matematik C, B eller A giver ikke i sig selv adgang til anden uddannelse, men kan være et adgangskrav for at kunne starte på en videregående uddannelse.

Det praktiske

Hvor lang tid varer et kursus?
Matematik C: 75 timer

Matematik B og A: 125 timer

Hvor foregår undervisningen?
Undervisningen foregår på VUC eller i nogle tilfælde online.

Hvad koster det?
Deltagerbetalingen er 550 kr.

Hvis du har en videregående uddannelse, skal du betale fuld deltagerbetaling. Prisen afhænger af, hvilket kursus du tager. Du kan beregne en vejledende pris her.

Læs mere om mulighed for løntabsgodtgørelse og støtte via kompetencefonde her.

Hvordan kommer vi i gang?
Hvis du vil høre mere om mulighederne for undervisning, skal du kontakte jeres lokale VUC.

Forløbet

  1. Indledende møde på virksomheden
  2. Planlægningsmøde hos virksomheden
  3. Individuel samtale hos vejleder på VUC
  1. Ansøgning om løntabsgodtgørelse
  2. Undervisning og eksamen
  3. Evaluering

Hos VUC kan du få undervisning i matematik på alle niveauer