Bliv bedre til matematik

Find det niveau, der passer dig herunder

Dine medarbejdere bliver undervist efter samme koncept, uanset, hvor i regionen de bliver undervist.

Læs mere

9. og 10. klasse (avu)

Hvad er undervisning i avu matematik?
Undervisning i matematik på 9. og 10. klasses niveau kaldes for almen voksenuddannelse i dansk (avu matematik).

Der findes i alt 5 trin: basis, G, F, E og D. G niveau svarer til 9. klasse og E niveau svarer til 10. klasse. D er niveauet lige under HF.

I undervisningen får man en forståelse for matematiske begreber. Man lærer, hvordan konkrete problemer fra hverdagen kan beskrives og løses ved hjælp af matematik. For hvert niveau udbygger man færdighederne og redskaberne fra det foregående niveau. På basisniveauet er fokus bl.a. på talsystemet, brøker, procent og geometriske figurer. På D niveauet lærer man bl.a. om forståelse og brug af funktioner.

Hvad får medarbejderne og virksomheden ud af at deltage?
En investering i opkvalificering af medarbejdernes kompetencer i matematik vil betyde, at medarbejderne får lettere ved at løse deres arbejdsopgaver og omstille sig til nye. Samtidig opnår virksomheden højere kvalitet og mere effektivitet i opgaveløsningen.

Nye kompetencer giver glade medarbejdere med højere livskvalitet. Medarbejderne får mere selvtillid, mod på nye arbejdsopgaver og efteruddannelse.

Hvordan er undervisningen tilrettelagt?
Undervisningen tilrettelægges ud fra, at medarbejderne skal tilegne sig specifikke kompetencer inden for matematik for at kunne afslutte faget med prøve eller eksamen.

Inden medarbejderne starter, skal de tale med en vejleder hos VUC. Vejlederen vurderer, hvilket niveau der er det rette for medarbejderen at starte på.

Optagelseskrav
For at kunne starte på avu matematik skal man have forkundskaber svarende til det forudgående niveau, dvs. at hvis man ønsker at starte på G niveau, så skal man have forkundskaber svarende til basisniveau.

Giver avu matematik adgang til anden uddannelse?
Består man matematik på niveau G med minimum 02, opfylder man et af kravene til optagelse på grundforløbet til en erhvervsuddannelse. Man skal dog også bestå dansk på G niveau med minimum 02.

Når man har bestået matematik D, kan man f.eks. starte på hf enkeltfag i matematik.

Det praktiske

Hvor lang tid varer et kursus?
Kursets længde afhænger af, hvilket niveau du tager.

Hvor foregår undervisningen?
Undervisningen foregår på VUC eller i nogle tilfælde online.

Hvad koster det?
Deltagerbetalingen er 120 kr. for hvert andet niveau, dvs. at et basis + G forløb koster 120 kr. og et FED forløb koster 240 kr.

Hvis du har en videregående uddannelse, skal du betale fuld deltagerbetaling. Prisen afhænger af, hvilket kursus du tager. Du kan beregne en vejledende pris her.

Læs mere om mulighed for løntabsgodtgørelse
og støtte via kompetencefonde her.

Hvordan kommer vi i gang?
Hvis du vil høre mere om mulighederne for undervisning, skal du kontakte jeres lokale VUC.

Forløbet

  1. Indledende møde på virksomheden
  2. Planlægningsmøde på virksomheden
  3. Individuel samtale hos vejlederen på VUC
  1. Ansøgning om løntabsgodtgørelse
  2. Undervisning og eksamen
  3. Evaluering

Hos VUC kan du få undervisning i matematik på alle niveauer