Ledige kører nu med i det digitale tog

Med trepartsaftalen fra foråret blev det muligt at give ledige et digitalt løft – og nu rykker Københavns kommune på dette område.
I uge 40 fik den første gruppe ledige på jobcenteret på Gammel Køge Landevej (Københavns kommune) undervisning i bl.a. at oprette mailkonto, bruge apps og betjene iPads.

De fleste jobs kræver nemlig, at man kan bruge en computer eller en iPad til ordrer eller regnskab.
For ledige er det helt afgørende, at de ikke efterlades på perronen, mens det digitale tog suser forbi.

Københavns kommune nedsatte sidste år en IT-ekspertgruppe, for at finde ud af, præcis hvad der kræves af digitale færdigheder ude i virksomhederne. Gruppen bestod af erhvervsledere, forskere og repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.
Vi har nu sat gang i den digitale opkvalificering af ledige.

KVUC står for undervisningen i grundlæggende digitale kompetencer.

Flere gode historier

19. maj 2020HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker "HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker" Lasse Matthiesen afsluttede i 2017 sin HF - og vendte tilbage til skolen i 2020 - nu som lærling for at blive automatiktekniker. Med HF som en nødvendig genvej.
Bernt Dickow og Flemming Højbjerg, Vej og Park i Nakskov .
18. december 2019Som ordblind får du gode værktøjer og huskeregler Det kan føles som et tabu at være ordblind. Der er derfor et stort behov for at sætte opmærksomhed på ordblindhed, og hvorfor et ordblindekursus kan gøre en forskel for den enkelte medarbejder. VUC Erhverv Sjælland tilbyder ordblindeundervisning for voksne, der ønsker at blive bedre til at læse og skrive. Medarbejderne fra Vej og Park i Lollands Kommune har været glade for dette tilbud.
Charlotte Munch og Bianca Kehlet Bruhn Kofoedsminde
18. december 2019Man kan altid blive bedre til dansk Otte medarbejdere fra administrationen på Kofoedsminde på Lolland har været på kursus hos VUC i skriftligt dansk. De var glade for at kurset kunne holdes hos dem selv. Inden kursets start blev deltagerne testet. Det viste sig at alle skulle have dansk på trin 4, som er det højeste niveau på FVU.