Image

Kursus i dokumentation skaber stor menneskelig værdi

På Bostedet Parkvej 35 i Nykøbing F. har medarbejderne modtaget undervisning i borgerdokumentation. Kurset har været med til at understøtte medarbejdernes faglighed og betyder blandt andet, at de har fået en ny tilgang til arbejdet med dokumentation af borgerne. Det har ført til en positiv oplevelse på bostedet.

Parkvej 35 er et ud af fire botilbud til voksne med nedsat funktionsevne, hvor tre af botilbuddene er i Nykøbing F. Det er en del af Guldborgsund Handicap, som hører under Guldborgsund kommune. Et godt samarbejde mellem bostedet Parkvej 35 og VUC Storstrøm har betydet, at medarbejderne har fået et skræddersyet kursus tilpasset deres hverdag. Efter stor succes er endnu et kursusrul nu i gang. Det betyder, at flere medarbejdere på tværs af botilbuddene i Guldborgssund Kommune nu kan se frem til et givende kursus, der kan lette dokumentationsarbejdet.

Kurset har skabt et fælles afsæt

Kurset i dokumentation har haft stor effekt for bostedets medarbejdere. De fortæller blandt andet, at de har fået et bedre fælles afsæt for det pædagogiske arbejde gennem god dokumentation i det daglige, og at det kan omsættes direkte til praksis.

”Efter deltagelsen på kurset har vi nu en mere ensartet tilgang til dokumentationen, og det har virkelig givet pote både personalemæssigt og for beboerne. Helt konkret har vi en borger, der har ændret adfærd og i dag føler sig mere forstået. Det skyldes flere ting blandt andet, at vi har fået et nyt fælles sprog og et bedre afsæt for vores pædagogiske arbejde”, siger Charlotte Nikolajsen, der er gruppeleder på bostedet. Hun fortsætter:

”Kurset har skabt gode rammer for refleksion og stor indsigt i selve lovrammen. Det har i det hele taget været meget givende og lærerigt at deltage”.

 

Teamkoordinator Tess Berner Petersen, der også har deltaget i kurset, fortæller:

”Jeg har lært at fatte mig i korthed og har ændret min tilgang til selve arbejdet med dokumentation”.

 

Ida Bøgelund Knudsen, der er pædagog og også har været med på de afholdte kursusdage, fortæller om kurset:

”Indholdet var let, lærerigt og relevant. Det var ikke for tungt og kunne hurtigt omsættes til praksis”.

Nyt kursusrul i gang

Den 10. februar startede et nyt kursusrul med to hold af medarbejdere. Denne gang på tværs af afdelinger i botilbuddet.

Per Nis-Hansen fra VUC Storstrøm, som er underviser på holdene, fortæller:

”Vi gør særligt meget ud af at skræddersy kurser, så det taler ind i medarbejdernes hverdag. Det giver stor gevinst at tænke faglighed og medarbejderens daglige udfordringer ind i kurset – så bliver det mere relevant og hands-on. Det er også vores afsæt i det kursusrul, der pt. er i gang”.

Forløbet på Parkvej 35 har bevist, at fokus på borgerdokumentation kan skabe stor menneskelig værdi og være med til at lette selve arbejdsgangen. VUC Storstrøm tilbyder skræddersyede FVU-kurser med udgangspunkt i den enkelte afdeling eller organisations behov og ofte er det helt gratis.

Faktaboks:

VUC Storstrøm tilbyder virksomhedstilrettede kurser i dokumentation og skriftlighed til alle organisationer, der har behov for at styrke den skriftlige kommunikation.

I mange tilfælde kan kurserne tilbydes som gratis undervisning, og der er ofte mulighed for SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte).

Kursus i dokumentation er en del af FVU Dansk, som udbydes af alle VUC’er.

Med FVU Dansk bliver du bedre til at stave, formulere dig på skrift og læse.

I dette tilfælde har Guldborgsund Handicap ønsket fokus på dokumentation i deres journaliseringssystem. VUC Erhverv på VUC Storstrøm tilbyder også mange andre opkvalificerende kurser end FVU Dansk og dokumentation. Se mere på vucstor.dk/erhverv og kontakt en uddannelseskonsulent.

19. maj 2020HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker "HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker" Lasse Matthiesen afsluttede i 2017 sin HF - og vendte tilbage til skolen i 2020 - nu som lærling for at blive automatiktekniker. Med HF som en nødvendig genvej.
Bernt Dickow og Flemming Højbjerg, Vej og Park i Nakskov .
18. december 2019Som ordblind får du gode værktøjer og huskeregler Det kan føles som et tabu at være ordblind. Der er derfor et stort behov for at sætte opmærksomhed på ordblindhed, og hvorfor et ordblindekursus kan gøre en forskel for den enkelte medarbejder. VUC Erhverv Sjælland tilbyder ordblindeundervisning for voksne, der ønsker at blive bedre til at læse og skrive. Medarbejderne fra Vej og Park i Lollands Kommune har været glade for dette tilbud.
Charlotte Munch og Bianca Kehlet Bruhn Kofoedsminde
18. december 2019Man kan altid blive bedre til dansk Otte medarbejdere fra administrationen på Kofoedsminde på Lolland har været på kursus hos VUC i skriftligt dansk. De var glade for at kurset kunne holdes hos dem selv. Inden kursets start blev deltagerne testet. Det viste sig at alle skulle have dansk på trin 4, som er det højeste niveau på FVU.