Kursus "Den svære samtale"

Til pædagogisk personale, ledere m.v. 

Dine medarbejdere bliver undervist efter samme koncept, uanset hvor i regionen de bliver undervist.

Læs mere om, hvem vi er.


Kontakt en uddannelseskonsulent

På dette 1-dags-kursus sætter vi fokus på "den svære samtale" og på, hvordan man som (fag)professionel kan agere i vanskelige og udfordrende samtalesituationer. Det kan være samtalen med kollegaen, med borgeren, den pårørende, medarbejderen eller med andre.

Vi arbejder med konkrete cases fra jeres arbejdspraksis.

Dette kan I forvente på kurset:

 • Den gode samtale (rammesætning, konflikthåndtering, lytning m.v.)
 • Træning i "den svære samtale" med udgangspunkt i jeres praksis. (kurset er tilpasset jeres virksomhed/praksis).
 • Refleksion over adfærd, følelser og handlemuligheder m.v.
 • En faciliteret proces, hvor I som arbejdsplads (og/eller team) udpeger opmærksomhedspunkter og metoder og tilgange til fremtidig brug i jeres praksis (En bevidsthed om hvor og hvordan I kan få støtte og hjælp i arbejdet.)
 • En tillidsfuld og nysgerrig undersøgelse, hvor der er plads til undren, usikkerhed og fejl.
 • En styrket bevidsthed om, hvad der er vigtigt at have fokus på i de svære samtaler.

Praktisk

Pris
Kontakt os for et tilbud.

Varighed
Som udgangspunkt er kurset 6-8 timer.
Kan fordeles på 2 kursusdage.

Mere information 
Kontakt uddannelseskonsulent Simon Vedel Pedersen tlf. 2142 3533 eller svp@vucstor.dk.

Forløbet

 1. Indledende møde på virksomheden
 2. Planlægningsmøde på virksomheden
 3. Informationsmøde for medarbejderne
 4. Tjek af medarbejdernes færdigheder
 1. Ansøgning om løntabsgodtgørelse
 2. Undervisning
 3. Evaluering