Nyt spil skal hjælpe ledige

Som ledig kan det være svært at finde rundt i mulighederne for job og uddannelse. VUC ERHVERV har udviklet et dialogværktøj i form af et spil, som kan hjælpe ledige i processen hen mod et nyt job.

Når man bliver ledig og pludselig skal lægge en ny plan for fremtiden, kan det godt tage pusten fra én. For hvor begynder man? Hvordan skal ens fremtidige arbejdsliv se ud, hvilke kompetencer har man og er der noget, man skal blive bedre til? Hvad kræver det at få job eller gennemføre uddannelse inden for en bestemt branche? Spørgsmålene er mange, måske især for dem, der er blevet ledige som følge af Corona-krisen.

VUC ERHVERV har med støtte fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udviklet et nyt dialogværktøj - Job i Spil - til ledige, som giver et indblik i, hvilke kompetencer forskellige typer af job og uddannelse kræver. Samtidig skal den ledige med dialogværktøjet sætte ord på egne kompetencer og jobmål.

Spillet er et digitalt værktøj, som sætter en masse tanker i gang hos den ledige, men det giver ikke en færdig plan for fremtiden i slutningen af spillet. Det er der en grund til:

”Beslutninger om ens fremtid på arbejdsmarkedet træffes både via egne overvejelser og i dialog med andre. Derfor er Job i Spil også designet som et dialogværktøj, hvor resultatet af spillet viser ens kompetencer, det ønskede jobmål og de første 3 skridt, man vil tage på vejen mod målet. Meningen er så, at den ledige sammen med jobcentret eller A-kassen drøfter ønsker og muligheder for fremtiden”, fortæller Flemming Nielsen, erhvervschef fra VUC Storstrøm og daglig leder af VUC ERHVERV Sjælland.

Når man spiller "Job i Spil", skal den ledige også prøve kræfter med at få en fiktiv person i mål med job og uddannelse. Det giver et godt indblik i, hvilke krav der er til at begynde på uddannelse eller job inden for forskellige brancher. ”Samtidig sætter det en masse tanker i gang om ens egne kompetencer, og hvilke udfordringer og muligheder man har i forhold til job og uddannelse”, fortæller uddannelseskonsulent Tim Brandstrup fra VUC ERHVERV Sjælland.

For dem, der er blevet ledige på grund af Corona-krisen, kan Job i Spil være en ekstra hjælp til at få styr på nogle af de tanker, der følger med ledigheden. ”Hvis man overvejer at skifte branche på grund af Corona-krisen, er det et godt sted at starte for at finde inspiration til nye veje. Job i Spil kickstarter dine tanker”, siger uddannelseskonsulent Morten Kjøller Andersen VUC ERHVERV Sjælland.

Fakta om Job i Spil

  • Job i Spil er støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) pulje til læse-, skrive- og regneambassadører i jobcentre og A-kasser
  • Job i Spil er udviklet af VUC ERHVERV i samarbejde med jobcentre og a-kasser
  • Projekt Job i Spil løber fra den 1/1 2019-31/12 2020, men spillet vil også være tilgængeligt efter denne periode
  • 51 jobcentre og 35 a-kasser deltager i projektet
  • Prøv Job i Spil: jobispil.dk

Vil du vide mere om Job i spil, så kontakt:

Erhvervschef Flemming Nielsen, fln@vucstor.dk og tlf. 2147 4622.
Vicerektor Hanne Legaard,
hal@vucklar.dk og tlf. 4012 9615.

Eller en af vores uddannelseskonsulenter.

Se også oversigten over uddannelsessystemet og økonomi.

Flere gode historier

19. maj 2020HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker "HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker" Lasse Matthiesen afsluttede i 2017 sin HF - og vendte tilbage til skolen i 2020 - nu som lærling for at blive automatiktekniker. Med HF som en nødvendig genvej.
Bernt Dickow og Flemming Højbjerg, Vej og Park i Nakskov .
18. december 2019Som ordblind får du gode værktøjer og huskeregler Det kan føles som et tabu at være ordblind. Der er derfor et stort behov for at sætte opmærksomhed på ordblindhed, og hvorfor et ordblindekursus kan gøre en forskel for den enkelte medarbejder. VUC Erhverv Sjælland tilbyder ordblindeundervisning for voksne, der ønsker at blive bedre til at læse og skrive. Medarbejderne fra Vej og Park i Lollands Kommune har været glade for dette tilbud.
Charlotte Munch og Bianca Kehlet Bruhn Kofoedsminde
18. december 2019Man kan altid blive bedre til dansk Otte medarbejdere fra administrationen på Kofoedsminde på Lolland har været på kursus hos VUC i skriftligt dansk. De var glade for at kurset kunne holdes hos dem selv. Inden kursets start blev deltagerne testet. Det viste sig at alle skulle have dansk på trin 4, som er det højeste niveau på FVU.