Bliv bedre til dansk

Find det niveau, der passer dig herunder

Dine medarbejdere bliver undervist efter samme koncept, uanset, hvor i regionen de bliver undervist.

Læs mere

Gymnasialt niveau (hf)

Hvad er undervisning i dansk på hf niveau (hf dansk)?
Undervisning i dansk på gymnasialt niveau kaldes for højere forberedelseseksamen (hf).

Der findes to trin: C niveau og A niveau.

I undervisningen arbejder man med sprog, kommunikation, litteratur og medier.

På C niveau arbejder man bl.a. med forskellige genrer og med at udtrykke sig præcist og nuanceret, både mundtligt og skriftligt.

På A niveau udvikler man bl.a. gennem tekstanalyse og tekstproduktion en kritisk og kreativ sans for sprog og kommunikation.

Hvad får medarbejderne og virksomheden ud af at deltage?
En investering i opkvalificering af medarbejdernes danskkompetencer vil betyde, at medarbejderne får lettere ved at løse deres arbejdsopgaver og omstille sig til nye. Samtidig opnår virksomheden højere kvalitet og mere effektivitet i opgaveløsningen.

Nye kompetencer giver glade medarbejdere med højere livskvalitet. Medarbejderne får mere selvtillid, mod på nye arbejdsopgaver og efteruddannelse.

Hvordan er undervisningen tilrettelagt?
Undervisningen tilrettelægges ud fra, at medarbejderne skal tilegne sig specifikke kompetencer inden for dansk for at kunne afslutte faget med prøve eller eksamen.

Inden medarbejderne starter, skal de tale med en vejleder hos VUC. Vejlederen vurderer, hvilket niveau der er det rette for medarbejderen at starte på.

Adgangskrav
Folkeskolens 9. eller 10. klasse med tilfredsstillende resultat.

AVU dansk på D niveau med tilfredsstillende resultat.

Giver hf dansk adgang til anden uddannelse?
Eksamen i dansk C eller A giver ikke i sig selv adgang til anden uddannelse. Dansk A er dog et af kravene til at kunne starte på en videregående uddannelse.

Det praktiske

Hvor lang tid varer et kursus?
Kursets længde afhænger af, hvilket niveau man tager.

Hvor foregår undervisningen?
Undervisningen foregår hos VUC eller i nogle tilfælde online.

Hvad koster det?
Deltagerbetalingen er 550 kr.

Hvis du har en videregående uddannelse, skal du betale fuld deltagerbetaling. Prisen afhænger af, hvilket kursus du tager. Du kan beregne en vejledende pris her.

Læs mere om mulighed for løntabsgodtgørelse og støtte via kompetencefonde her.

Hvordan kommer vi i gang?
Hvis du vil høre mere om mulighederne for undervisning, skal du kontakte dit lokale VUC.

Forløbet

  1. Indledende møde på virksomhden
  2. Planlægningsmøde på virksomheden
  3. Individuel samtale hos vejlederen på VUC
  1. Ansøgning om løntabsgodtgørelse
  2. Undervisning og eksamen
  3. Evaluering

Hos VUC kan du få undervisning i dansk på alle niveauer