Bliv bedre til dansk

Find det niveau, der passer dig herunder

Dine medarbejdere bliver undervist efter samme koncept, uanset, hvor i regionen de bliver undervist.

Læs mere

Grundlæggende færdigheder (FVU læsning)

Hvad er undervisning i grundlæggende færdigheder?
Undervisning i grundlæggende færdigheder inden for læsning og skrivning kaldes for forberedende voksenundervisning (FVU læsning). Undervisningen tager udgangspunkt i eksempler fra medarbejdernes hverdag.

Der findes i alt 4 trin, hvoraf det sidste svarer til 9. klasse. Tosprogede, som har behov for at styrke deres mundtlige dansk, kan deltage i et særligt start-trin for tosprogede (FVU start).

I undervisningen får medarbejderne mulighed for at træne deres læse-, stave- og skrivefærdigheder. De bliver bedre til at forstå det de læser, og samtidig bliver de bedre til at stave og til at formulere sig på skrift.

Hvad får medarbejderne og virksomheden ud af at deltage?
Fremtidens arbejdsmarked stiller krav til, at medarbejderne kan læse, forstå og skrive dansk. En investering i opkvalificering af medarbejdernes danskkompetencer vil betyde, at de får lettere ved at løse deres arbejdsopgaver og omstille sig til nye. Samtidig opnår virksomheden højere kvalitet og mere effektivitet i opgaveløsningen

Nye kompetencer giver glade medarbejdere med højere livskvalitet. Medarbejderne får mere selvtillid, mod på nye arbejdsopgaver og efteruddannelse. Måske kan de nu også hjælpe børnene med lektierne eller læse højt for børnebørnene

Hvordan er undervisningen tilrettelagt?
Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i virksomhedens behov og medarbejderens dagligdag. Undervisningen er tilpasset jeres branche og den enkelte medarbejders niveau.

Medarbejderne kan f.eks. arbejde med at læse og forstå faglige instruktioner, skemaer og informationsmateriale. Typisk arbejdes der også med at formulere beskeder, mails og andet skriftligt materiale.

Optagelseskrav
Inden medarbejderne starter, giver VUC deres kompetencer og niveau et tjek. Det gør vi for at sikre, at medarbejderne er i målgruppen for undervisningen og for at de bliver tilbudt den rette undervisning. Tjekket kaldes på fagsprog en screening, og den foregår på virksomheden.

Giver FVU læsning adgang til anden uddannelse?
En bestået prøve i FVU læsning trin 4 svarer i sværhedsgrad til prøven i dansk i 9. klasse (folkeskolens afgangsprøve). Består man FVU læsning trin 4, opfylder man et af kravene til optagelse på grundforløbet til en erhvervsuddannelse. Man skal dog også bestå FVU matematik trin 2.

Det praktiske

Hvor lang tid varer et kursus?
Hvert af de 4 trin har et omfang på 30-60 timer. Undervisningen kan tilrettelægges som et intensivt forløb eller over en længere periode.

Hvor foregår undervisningen?
Undervisningen kan foregå hos jer på virksomheden, hos os på VUC eller i nogle tilfælde online.

Hvad koster det?
Det er gratis at deltage.
Læs mere om mulighed for løntabsgodtgørelse og støtte via kompetencefonde her

Hvordan kommer vi i gang?
Hvis du vil høre mere om mulighederne for undervisning, skal du kontakte dit lokale VUC.

Forløbet

  1. Indledende møde på virksomheden
  2. Planlægningsmøde på virksomheden
  3. Informationsmøde for medarbejderne
  4. Tjek af medarbejdernes færdigheder
  1. Ansøgning om løntabsgodtgørelse
  2. Undervisning
  3. Evaluering

Hos VUC kan du få undervisning i dansk på alle niveauer