”Alle arbejdsgivere kan vel have brug for det, hvis du kan forbedre dig 90 procent”

VUC ERHVERV Sjælland afvikler kurser for Antvorskov Kaserne og Flådestation Korsør. Det er sket som led i Forsvarets projekt ”Klar til i morgen”, som har kørt over hele landet. Lokalt har vi afviklet kurser for ordblinde og i FVU dansk, FVU engelsk og FVU IT. Her fortæller to af deltagerne om deres udbytte af ordblindekurset.

Til en start skulle alle deltagerne i projekt ”Klar til i morgen” testes. Det gjaldt også Ronni, som er våbenmekaniker i Værkstederne på Antvorskov Kaserne. Han forklarer:

”Jeg har altid vidst, at jeg har svært ved at læse og skrive. Men jeg er ikke blevet testet, før jeg kom herop. Testen viste, at jeg nok er mere ordblind, end jeg gik og troede.”

Har det hjulpet?

Philip, vognkommandør, Antvorskov Kaserne

”Jeg er blevet bedre til at læse og stave. Jeg har også fået mere selvtillid, når jeg skal skrive - fx med mine kammerater, når vi skal koordinere ting.”

Ronni:

”Testen viste, at jeg har forbedret mig 90 procent, fra jeg startede her til anden gang, man screenede mig. Hvis du kan forbedre dig 90 %, så kan alle arbejdsgivere vel have brug for at deres medarbejdere bliver bedre og dygtigere.”

Gode hjælpemidler til ordblinde

Begge har haft stor glæde af de hjælpemidler, læreren har hjulpet dem i gang med at bruge. Philip forklarer:

”Der er masser af hjælpemidler til telefon og computer. Til telefonen har du ”AppWriter”. Til computer fx CD-Ord, som jeg også har haft succes med.”

Ronni forklarer, hvordan han bruger sin telefon:

”Hvis jeg skal skrive en sms, så trykker jeg på en lille mikrofon. Så kan jeg indtale hele sms’en eller det ord jeg ikke kan stave til. Jeg gør det samme, hvis jeg læser en artikel, og der kommer et svært ord. ”

Projekt ”Klar til i morgen”

Til en start holdt VUC et orienterende møde med Forsvarets hovedværksteder i Brabrand. Det blev starten til projekt ”Klar til i morgen”, hvor der blev holdt infomøder for værkstedernes medarbejdere på alle kaserner i Danmark.

Som voksen er det ikke nemt at række hånden op og sige, at man måske har et problem med at læse eller regne. Derfor var konceptet i projektet, at alle skulle testes. På Antvorskov Kaserne gik chefer og tillidsrepræsentanter forrest i testen, derefter menige værkstedsmedarbejdere.

Undervisningen er gratis for kursisterne. VUC hjalp kasernen med at søge lønkompensation fra SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte).

Læs mere

Kursus for ordblinde

SVU

Flere gode historier

19. maj 2020HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker "HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker" Lasse Matthiesen afsluttede i 2017 sin HF - og vendte tilbage til skolen i 2020 - nu som lærling for at blive automatiktekniker. Med HF som en nødvendig genvej.
Bernt Dickow og Flemming Højbjerg, Vej og Park i Nakskov .
18. december 2019Som ordblind får du gode værktøjer og huskeregler Det kan føles som et tabu at være ordblind. Der er derfor et stort behov for at sætte opmærksomhed på ordblindhed, og hvorfor et ordblindekursus kan gøre en forskel for den enkelte medarbejder. VUC Erhverv Sjælland tilbyder ordblindeundervisning for voksne, der ønsker at blive bedre til at læse og skrive. Medarbejderne fra Vej og Park i Lollands Kommune har været glade for dette tilbud.
Charlotte Munch og Bianca Kehlet Bruhn Kofoedsminde
18. december 2019Man kan altid blive bedre til dansk Otte medarbejdere fra administrationen på Kofoedsminde på Lolland har været på kursus hos VUC i skriftligt dansk. De var glade for at kurset kunne holdes hos dem selv. Inden kursets start blev deltagerne testet. Det viste sig at alle skulle have dansk på trin 4, som er det højeste niveau på FVU.