Sorø Erhvervsråd:
FN’s 17 verdensmål – brug dem i din virksomhed

I december afviklede Sorø Erhvervsråd i samarbejde med VUC Erhverv Sjælland et kursus for Sorø Erhvervsråds virksomheder, der gerne vil bruge FN’s verdensmål i deres virksomhed fx i forbindelse med branding, markedsføring, rekruttering og implementering af strategi.

Kurset tager udgangspunkt i de deltagende virksomheders nuværende forretningsområder. Virksomhederne og kursusdeltagerne opnår en bredere forståelse af verdensmålene og får dermed et bedre beslutningsgrundlag.
Hvordan kan verdensmålene bruges i deltagernes egne virksomheder?
Hvordan bliver virksomheden klar til fremtidens udfordringer?

Særligt verdensmål nr. 4, der handler om kvalitetsuddannelse er centralt for VUC ERHVERV Sjælland, hvor skoler og virksomheder i et tæt og stærkt samarbejde vil kunne løfte arbejdsstyrken i hele regionen.

Kurset er opbygget praksisnært. Udgangspunktet er en analyse af virksomhedens forretningsgrundlag for herigennem af kortlægge, hvilke af virksomhedens aktiviteter der bliver påvirket af verdensmålene. Herefter skal virksomheden tage stilling til hvilke verdensmål, der giver mest værdi for deltagerens virksomhed. På den måde sætter den enkelte kursusdeltager konkrete mål for virksomhedens fremtidige handlingsplan. Ud over en generel bredere forståelse af FN’s 17 verdensmåls indhold og idé, var det overordnede mål for kurset:

”Hvordan kommunikerer jeg min virksomheds verdensmål til mine kunder for at øge min indtjening?
Og hvordan efterlever jeg samtidig verdensmålenes forudsætning om en bæredygtig udvikling i min virksomhed?”


  • Fakta om FN's 17 verdensmål

    FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN’s topmøde i New York den 25. september 2015 og målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte kursen mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker, og planeten vi bor på.

  • De 17 mål

    Verdensmålene udgør 17 konkrete mål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

  • Fred og sikkerhed mm.

    De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

Flere gode historier

19. maj 2020HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker "HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker" Lasse Matthiesen afsluttede i 2017 sin HF - og vendte tilbage til skolen i 2020 - nu som lærling for at blive automatiktekniker. Med HF som en nødvendig genvej.
Bernt Dickow og Flemming Højbjerg, Vej og Park i Nakskov .
18. december 2019Som ordblind får du gode værktøjer og huskeregler Det kan føles som et tabu at være ordblind. Der er derfor et stort behov for at sætte opmærksomhed på ordblindhed, og hvorfor et ordblindekursus kan gøre en forskel for den enkelte medarbejder. VUC Erhverv Sjælland tilbyder ordblindeundervisning for voksne, der ønsker at blive bedre til at læse og skrive. Medarbejderne fra Vej og Park i Lollands Kommune har været glade for dette tilbud.
Charlotte Munch og Bianca Kehlet Bruhn Kofoedsminde
18. december 2019Man kan altid blive bedre til dansk Otte medarbejdere fra administrationen på Kofoedsminde på Lolland har været på kursus hos VUC i skriftligt dansk. De var glade for at kurset kunne holdes hos dem selv. Inden kursets start blev deltagerne testet. Det viste sig at alle skulle have dansk på trin 4, som er det højeste niveau på FVU.