Bliv bedre til engelsk

Find det niveau, der passer dig herunder

Dine medarbejdere bliver undervist efter samme koncept, uanset, hvor i regionen de bliver undervist.

Læs mere

Gymnasialt niveau
(hf engelsk)

Hvad er undervisning i hf engelsk?
Undervisning i engelsk på gymnasialt niveau kaldes for højere forberedelseseksamen (hf).

Der findes 3 trin: C, B og A niveau.

I undervisningen er der fokus på sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold.

På C niveau arbejder lærer man at føre en samtale på engelsk om almene emner. Man arbejder bl.a. med ordforråd, grammatik, udtale og engelsksproget litteratur, og man lærer at føre en samtale på engelsk om almene emner.

På B niveau udvikler man sine færdigheder i at forstå og bruge det engelske sprog. Man lærer at tale og skrive på engelsk om almene og faglige emner, og man får en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande.

På A niveau får man et solidt kendskab til det engelske sprogs mundtlige og skriftlige udtryksformer, så man kan begå sig sprogligt i en globaliseret verden. Man lærer at analysere og fortolke forskellige typer af tekster samt mediestof og film, og man får viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande.

Hvad får medarbejderne og virksomheden ud af at deltage?
En investering i opkvalificering af medarbejdernes engelskkompetencer vil betyde, at medarbejderne får lettere ved at løse deres arbejdsopgaver og omstille sig til nye. Samtidig opnår virksomheden højere kvalitet og mere effektivitet i opgaveløsningen.

Nye kompetencer giver glade medarbejdere med højere livskvalitet. Medarbejderne får mere selvtillid, mod på nye arbejdsopgaver og efteruddannelse.

Hvordan er undervisningen tilrettelagt?
Undervisningen tilrettelægges ud fra, at medarbejderne skal tilegne sig specifikke kompetencer inden for engelsk for at kunne afslutte faget med prøve eller eksamen.

Inden medarbejderne starter, skal de tale med en vejleder hos VUC. Vejlederen vurderer, hvilket niveau der er det rette for medarbejderen at starte på.

Adgangskrav
Engelsk C: Folkeskolens 9. eller 10. klasse med tilfredsstillende resultat eller avu engelsk på D niveau med tilfredsstillende resultat.

Engelsk B: Bestået engelsk C.

Engelsk A: Bestået engelsk B.

Eksamen
Der aflægges mundtlig eksamen på niveau C. Der udstedes eksamensbevis.

Der aflægges mundtlig og skriftlig eksamen på niveau B og A. Der udstedes eksamensbevis.

Giver hf engelsk adgang til anden uddannelse?
Eksamen i engelsk C, B og A giver ikke i sig selv adgang til anden uddannelse, men kan være et adgangskrav for at kunne starte på en videregående uddannelse.

Det praktiske

Hvor lang tid varer et kursus?
Engelsk C: 75 timer

Engelsk B: 210 timer

Engelsk A: 125 timer

Hvor foregår undervisningen?
Undervisningen foregår på VUC eller i nogle tilfælde online.

Hvad koster det?
Deltagerbetalingen er 550 kr.

Hvis du har en videregående uddannelse, skal du betale fuld deltagerbetaling. Prisen afhænger af, hvilket kursus du tager. Du kan beregne en vejledende pris her

Læs mere om mulighed for løntabsgodtgørelse og støtte via kompetencefonde her

Hvordan kommer vi i gang?
Hvis du vil høre mere om mulighederne for undervisning, skal du kontakte dit lokale VUC.

Forløbet

  1. Indledende møde på virksomheden
  2. Planlægningsmøde på virksomheden
  3. Individuel samtale hos vejlederen på VUC
  1. Ansøgning om løntabsgodtgørelse
  2. Undervisning og eksamen
  3. Evaluering

Hos VUC kan du få undervisning i engelsk på alle niveauer