Engelsk for byggebranchen

I samarbejde med Femern Belt Suppliers kører VUC Erhverv Sjælland & København et engelsk kursus for byggebranchen. På Lolland og Falster oplever mange medarbejdere, at de dagligt skal kommunikere med kolleger som ikke taler dansk. Det er udfordrende på det personlige plan, og det er et stort problem for den professionelle samtale på byggepladsen. Kurset startede i november og slutter kort før jul, men der er allerede planlagt flere kurser. Nogle deltagere fortsætter på trin 2 og vi starter også et nyt trin 1 kursus.

På kurset opnår deltagerne et større professionelt ordforråd, og de lærer de vigtigste sætninger. Desuden opnår de større sikkerhed i forhold, hvordan man taler sammen på engelsk – og det er afgørende for, om man tør sige ”yes” når spørgsmålet er ”do you speak English”.

Flere gode historier

19. maj 2020HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker "HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker" Lasse Matthiesen afsluttede i 2017 sin HF - og vendte tilbage til skolen i 2020 - nu som lærling for at blive automatiktekniker. Med HF som en nødvendig genvej.
Bernt Dickow og Flemming Højbjerg, Vej og Park i Nakskov .
18. december 2019Som ordblind får du gode værktøjer og huskeregler Det kan føles som et tabu at være ordblind. Der er derfor et stort behov for at sætte opmærksomhed på ordblindhed, og hvorfor et ordblindekursus kan gøre en forskel for den enkelte medarbejder. VUC Erhverv Sjælland tilbyder ordblindeundervisning for voksne, der ønsker at blive bedre til at læse og skrive. Medarbejderne fra Vej og Park i Lollands Kommune har været glade for dette tilbud.
Charlotte Munch og Bianca Kehlet Bruhn Kofoedsminde
18. december 2019Man kan altid blive bedre til dansk Otte medarbejdere fra administrationen på Kofoedsminde på Lolland har været på kursus hos VUC i skriftligt dansk. De var glade for at kurset kunne holdes hos dem selv. Inden kursets start blev deltagerne testet. Det viste sig at alle skulle have dansk på trin 4, som er det højeste niveau på FVU.