Image

Ekstra danskundervisning skal hjælpe borgere i arbejde

At tale og skrive dansk er vigtigt

Der er ingen tvivl hos de to kvinder, Rigat Kidane og Zebib Tesfay, når man spørger dem om deres skolegang på Nordvestsjællands HF og VUC i Holbæk: ”Jeg vil gerne have et arbejde, men jeg skal være bedre til at tale og skrive dansk først”. Fælles for de to er også, at de afsluttede sprogskolen for omkring 3 år siden. Siden da har de begge været i praktik forskellige steder, men uden at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

”Jeg har været i praktik mange steder”, fortæller Rigat Kidana, ”men det er meget svært, fordi jeg ikke taler og skriver godt dansk. Jeg vil gerne blive bedre til sproget, så jeg kan få et fast arbejde.”

Kvinderne er en del af projektet ”Fra forsørgelse til fastholdelse i uddannelse og job”, som er skabt i et samarbejde mellem Holbæk Kommune, Odsherred Kommune og Nordvestsjællands HF og VUC. Projektet har til formål at tilbyde borgere med dansk som andetsprog et skoleforløb, som gør dem i stand til at påbegynde en uddannelse i det formelle uddannelsessystem. En eksamen på 9. klasse niveau er det første mål.

I projektet arbejder lærerne på VUC med de klassiske skolefag dansk og matematik samt grundlæggende IT. Al undervisning er tilpasset deltagernes niveau og med dansk sprog og kultur som omdrejningspunkt. ”Deltagerne bliver hurtigt dygtigere”, fortæller underviser Anette Jørgensen. ”Vi arbejder målrettet med at skabe trygge rammer og gode relationer både mellem deltagerne og mellem deltagere og lærere. Og så er det bare skønt, at vi kan undervise i lige præcis det, som deltagerne har brug for. Det er noget, der virker”, siger Anette Jørgensen.

Deltagerne kommer fra forskellige lande i hele verden, men fælles for dem alle er, at de er voksne med familie og børn, som går i skole eller en daginstitution. ”Jeg har en lille søn, som går i vuggestue. Han begynder at tale dansk, og jeg vil gerne kunne tale med ham”, siger Zebib Tesfay.

Kommunal udtalelse…

Også vicerektor på Nordvestsjællands HF og VUC, Claus Helbert Pedersen, er glad for samarbejdet. ”Vi har i en årrække opkvalificeret vores undervisere til dansk som andetsprogs-lærere og har fået bred erfaring på området. Vi er meget tilfredse med, at vi nu også får mulighed for at hjælpe de borgere videre i uddannelsessystemet, som har brug for at blive bedre til dansk og få foden indenfor på det danske arbejdsmarked.

En kommunal indsats

Projektet ”Fra forsørgelse til fastholdelse i uddannelse og job” er en kommunal indsats, som er udviklet i samarbejde med Nordvestsjællands HF og VUC:

En af Nordvestsjællands HF og VUC’s kerneopgaver er at hjælpe folk, der af den ene eller anden grund ikke har taget en uddannelse. Det har vi efterhånden flere årtiers erfaring med. Derfor ved vi også, at uddannelse er et vigtigt led i integrationen – både på arbejdsmarkedet og i vores samfund. Det er ikke kun de basale færdigheder i for eksempel dansk og matematik, man får med sig i værktøjskassen, men også almen dannelse, sociale kompetencer og en oplevelse af at høre til i det danske samfund, af medborgerskab.

Vi mener, at en af de nøgler, der skal skabe bæredygtig beskæftigelse, er uddannelse. For en ting er at komme ud på arbejdsmarkedet, noget andet er at blive der. Vi ved, at det er langt nemmere at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, hvis man har basale færdigheder, en kompetencegivende uddannelse og et stærkt netværk på arbejdspladsen. Derfor bør fokus også være på, at så mange tosprogede som muligt, får de kompetencer, de mangler, samtidigt med, at de kommer i job. Det vil føre til mere stabil beskæftigelse på den lange bane, og det er det, vi har brug for som samfund, hvis vi skal have integreret flere indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet.

Samtidig har vi flere og flere servicefag, som efterspørger arbejdskraft, og når vi kigger år frem, bliver det blot mere og mere nødvendigt, at rekruttere så mange som muligt i den arbejdsdygtige alder for at komme arbejdsmarkedet i møde.

Opgaven er ikke nem. Det kræver en politisk helhedstænkning samt tæt og forpligtende samarbejde mellem kommuner og uddannelsesinstitutioner, men vi er klar til at gøre vores del af arbejdet for at komme i mål med visionen.

19. maj 2020HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker "HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker" Lasse Matthiesen afsluttede i 2017 sin HF - og vendte tilbage til skolen i 2020 - nu som lærling for at blive automatiktekniker. Med HF som en nødvendig genvej.
Bernt Dickow og Flemming Højbjerg, Vej og Park i Nakskov .
18. december 2019Som ordblind får du gode værktøjer og huskeregler Det kan føles som et tabu at være ordblind. Der er derfor et stort behov for at sætte opmærksomhed på ordblindhed, og hvorfor et ordblindekursus kan gøre en forskel for den enkelte medarbejder. VUC Erhverv Sjælland tilbyder ordblindeundervisning for voksne, der ønsker at blive bedre til at læse og skrive. Medarbejderne fra Vej og Park i Lollands Kommune har været glade for dette tilbud.
Charlotte Munch og Bianca Kehlet Bruhn Kofoedsminde
18. december 2019Man kan altid blive bedre til dansk Otte medarbejdere fra administrationen på Kofoedsminde på Lolland har været på kursus hos VUC i skriftligt dansk. De var glade for at kurset kunne holdes hos dem selv. Inden kursets start blev deltagerne testet. Det viste sig at alle skulle have dansk på trin 4, som er det højeste niveau på FVU.