Flere gode historier

Simone blev bedre til business-engelsk på 8 uger

AF Heidi Engdal Mortensen

 

VUC udbyder gratis online kurser i engelsk for medarbejdere i virksomheder og jobsøgende. Kurserne tager udgangspunkt i deltagernes behov og niveau, og deltagerne arbejder med konkrete opgaver, der knytter sig direkte til deres arbejde. 

Målrettet engelsk

På hjemmearbejdspladsen i Næstved sidder Simone Falkenberg Sunding bag skærmen torsdag eftermiddag og arbejder med det engelske sprog. Hun deltager i et onlinekursus i Business-engelsk, som VUC afholder hver torsdag otte uger fra kl. 14 til kl. 17. Kurset er gratis at deltage i.

Det var et opslag i HK’s nyhedsbrev, som fik hende til at reagere: ”Jeg følte, at jeg manglede ordforråd, når jeg skulle tale med borgere, som ikke taler dansk, og da jeg så kurset Business-engelsk, tænkte jeg, at det lige var noget for mig. Kurset er gratis, så min arbejdsplads syntes, det var en god idé, og da det samtidig kunne afvikles inden for min arbejdstid, kunne det ikke være bedre.”

Simone er ansat i Næstved Kommunes kontaktcenter, hvor hun dagligt taler i telefon med borgere med mange forskellige nationaliteter. Og netop de mange nationaliteter var grunden til at Simone valgte at melde sig til Business-engelsk via VUC Erhverv Sjælland & København.

”Jeg er blevet meget mere tryg i det engelsk sprog, faktisk er jeg begyndt at tænke på engelsk. På kurset arbejder vi med forskellige ting, som jeg har brug for i min dagligdag, bl.a. har vi arbejdet med telefonsamtaler. Her lærte vi fx, hvordan man starter og afslutter en telefonsamtale på en god måde.

På Business-engelsk bliver deltagerne undervist i, hvordan de i praksis kan bruge det engelske sprog i kommunikation både mundtligt og skriftligt. Deltagernes forudsætninger kortlægges, hvorefter niveau og indhold tilpasses. Der tages udgangspunkt i den enkelte kursist og i forløbet inddrages der emner, som er relevante i en arbejdssituation.

Nemt at mødes online 

For Simone har det været en væsentlig pointe, at hun har kunnet følge kurset online. Simone arbejder i øjeblikket hjemmefra pga. Corona-pandemien og det er derfor nemt, at lukke for telefonen og, straks efter, logge sig ind på kurset. Hun skal ikke tænke på transport og når kurset slutter kl. 17, har hun fri og er, i sagens natur, hjemme.

Det er blevet nemmere at afvikle kurser online. Danskerne har det seneste år vænnet sig til, at man godt kan mødes via computeren og få noget ud af undervisningen, og det kan mærkes på VUC. ”Vi er en fleksibel undervisningsinstitution, som hele tiden arbejder med at tilpasse os den virkelighed, som vi er en del af”, siger Claus Helbert Pedersen, vicerektor på Nordvestsjællands HF og VUC. ”Det er blevet nemmere at lave digitale kurser. Alle har adgang til den nødvendige teknologi og de fleste er blevet vant til at arbejde digitalt. Tidligere var digital kommunikation mest skriftlig, men nu kan alle også kommunikere mundtligt via computeren. Det giver nogle helt nye perspektiver på undervisning.

Fordi det er online, er det også nemmere for en arbejdsplads at finde tid til, at en medarbejder kan tage et kursus. Medarbejderen kan deltage uanset, hvor end hun befinder sig henne, og der skal således ikke tages højde for transportmulighed, eller den tid det tager at køre til uddannelsesstedet. Vi kan nemmere samle 10 kursister fra hele regionen, for ingen behøver at skulle ud og køre langt.”

Ud over business-engelsk udbyder VUC Erhverv Sjælland & København også kursus i digital kommunikation online. Kurset er på samme måde som Business-engelsk anvendelsesorienteret og med udgangspunkt i deltagernes behov. På dette kursus arbejdes der fx med tilrettelæggelse af virtuelle møder, at lave en flot og indbydende powerpoint-præsentation eller hvordan man kan anvende sociale medier til virksomheders budskaber.

Man kan altid kontakte det lokale VUC eller VUC Erhverv Sjælland & København, hvis man har brug for et skræddersyet kursus.

19. maj 2020HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker "HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker" Lasse Matthiesen afsluttede i 2017 sin HF - og vendte tilbage til skolen i 2020 - nu som lærling for at blive automatiktekniker. Med HF som en nødvendig genvej.
Bernt Dickow og Flemming Højbjerg, Vej og Park i Nakskov .
18. december 2019Som ordblind får du gode værktøjer og huskeregler Det kan føles som et tabu at være ordblind. Der er derfor et stort behov for at sætte opmærksomhed på ordblindhed, og hvorfor et ordblindekursus kan gøre en forskel for den enkelte medarbejder. VUC Erhverv Sjælland tilbyder ordblindeundervisning for voksne, der ønsker at blive bedre til at læse og skrive. Medarbejderne fra Vej og Park i Lollands Kommune har været glade for dette tilbud.
Charlotte Munch og Bianca Kehlet Bruhn Kofoedsminde
18. december 2019Man kan altid blive bedre til dansk Otte medarbejdere fra administrationen på Kofoedsminde på Lolland har været på kursus hos VUC i skriftligt dansk. De var glade for at kurset kunne holdes hos dem selv. Inden kursets start blev deltagerne testet. Det viste sig at alle skulle have dansk på trin 4, som er det højeste niveau på FVU.