Engelsk til jobbet Online

Bliv bedre til engelsk.

Tilmelding

Udfyld formularen nederst på siden


I tvivl - kontakt en uddannelseskonsulent

”Engelsk til jobbet” er et tilbud for dig, der allerede kan tale (lidt) hverdagsengelsk, men ønsker at blive bedre til mundtlig og skriftlig kommunikation på engelsk.

Hvad får du og arbejdspladsen ud af at deltage?

Engelsk er en central kompetence på arbejdsmarkedet i dag og inden for mange brancher.  
På dette kursus ”Engelsk til jobbet” styrker du dine engelsk-færdigheder, så du får bedre forudsætninger for at anvende engelsk på jobbet/arbejdsmarkedet og bruge engelsk mundtligt og skriftligt.

På kurset er der bl.a. fokus på:  

  • Personlig præsentation på engelsk 
  • Samarbejde på engelsk 
  • Formelle og uformelle samtaler på arbejdspladser 
  • At læse og forstå engelske tekster, fx mails, manualer/vejledninger, tilbud, interne regler m.v.
  • At give og skrive beskeder på engelsk, fx mailkorrespondance med kunder, samarbejdspartnere og leverandører

”Engelsk til jobbet” veksler mellem oplæg, samtaler og opgaver m.m. og foregår bl.a. via videomøde i Microsoft Teams. Opgaverne løser du enten selv eller i mindre grupper, og afleveringerne kan både være skriftlige og mundtlige. Underviserens oplæg er ofte videoer, som du bruger som forberedelse til online-møderne med underviseren og de andre deltagere.  Du kan på denne måde deltage i ”Engelsk til jobbet” hjemmefra.  

Hvis du har behov for det, kan du modtage IT-støtte på et VUC nær dig, så du kan komme godt i gang. Du kan altså godt starte på kurset uden at have erfaring med at deltage i onlineundervisning.  

Undervisning

Veksler mellem videooplæg, opgaver, øvelser, samtaler, vejledning og støtte fra kompetent underviser, sparring med medkursister m.v..

Før kurset - niveau placering

Inden du starter på kurset, skal du have en kort (telefonisk) samtale med læreren. I samtalen er der fokus på at afklare dine behov og forudsætninger i forhold til kursets niveau og indhold.  

Økonomi

Kurset er gratis, da det foregår under FVU Engelsk (trin 2-4). Hvis du er i beskæftigelse, kan der søges løntabsgodtgørelse (SVU) og evt. kompetencefonde.

Læs mere om mulighed for løntabsgodtgørelse og støtte via kompetencefonde

Tilmelding

Du kan deltage, hvis du er i arbejde, og hvis du er ledig.
Hvis du er ledig, skal du orientere dit jobcenter/a-kasse om deltagelse i kurset.
Du tilmelder dig kurset i Business English ved at udfylde formularen her og klikke Tilmeld.

[forminator_form id="2799"]

Kommende kurser:

Uge 43-49

Tirsdage kl. 14.00-16.00.

Du må forvente ca. to timers hjemmearbejde hver uge.

Start tirsdag den 26. oktober. Sidste undervisningsgang er tirsdag den 7. december.

Kurset afholdes online.


Bliv fortrolig med at bruge IT på jobbet eller i fritiden