Digitale kompetencer - til arbejdsliv og hverdag

Føl dig mere sikker i dit digitale liv.

Tilmelding

Udfyld formularen nederst på siden


I tvivl - kontakt en uddannelseskonsulent

Kurset styrker dine digitale kompetencer, så du får nemmere ved at bruge IT og forskellige digitale løsninger – både derhjemme, på job eller uddannelse.

På kurset arbejder vi primært med PC, og i mindre grad med smartphone/tablet.

Kurset: 

  • Digital kommunikation, bl.a. via mail
  • Download og brug af programmer og apps 
  • Brug af Word (tekstbehandling) og andre Office-programmer 
  • Informationssøgning på internettet + brug af relevante hjemmesider 
  • Brug af sociale medier 
  • Datasikkerhed og håndtering af data
  • It som støtte til skrivning og samarbejde.

Kurset er anvendelsesorienteret og hands-on, og vi tager gennem kurset udgangspunkt i dine behov og forudsætninger.

Forudsætninger:

Kurset henvender sig til beskæftigede.  Inden du starter på kurset, skal du have en kort samtale med underviseren med henblik på at tilpasse undervisningen til dine kompetencer, ønsker og behov. 

Økonomi

Kurset er gratis, da det gennemføres under FVU Digital (trin 1-3).  Hvis kurset foregår i din arbejdstid, er der mulighed for løntabsgodtgørelse (SVU). 

Læs mere om mulighed for løntabsgodtgørelse og støtte via kompetencefonde.

Tidspunkt & tilmelding

Torsdage kl. 13.00 – 16.00 på VUC Storstrøm i Nykøbing.  

Kursusstart torsdag 15. september '22. Sidste kursusgang er torsdag 24 november '22.
Der er ingen undervisning i uge 42.

Tilmeldingsfrist: 2. september 2022

Tilmelding på VUC Storstrøm

Kommende kurser:

Arbejdspladsengelsk

Kurset er for dig, som vil styrke sine engelskfærdigheder, så du får bedre forudsætninger for at bruge engelsk mundtligt og skriftligt samt for at læse engelske tekster.  

Udbydes i Næstved og Nykøbing.

Tilmeldingsfrist: 2. september 2022.

Læs mere

Bliv fortrolig med at bruge IT på jobbet eller i fritiden