Arbejdspladsengelsk

Bliv bedre til engelsk.

Tilmelding

Udfyld formularen nederst på siden


I tvivl - kontakt en uddannelseskonsulent

Engelsk er i dag et centralt arbejdssprog inden for mange brancher. Arbejdspladsengelsk er et kursustilbud til dig, der gerne vil have lettere ved at kommunikere og samarbejde på engelsk. 

Kurset Arbejdspladsengelsk styrker dine engelskfærdigheder, så du får bedre forudsætninger for at bruge engelsk mundtligt og skriftligt samt for at læse engelske tekster.  

På kurset tager vi blandt andet fat på:  

  • Hverdagssamtaler på arbejdspladsen  
  • Personlig præsentation på engelsk  
  • Samarbejde på engelsk  
  • At læse og forstå engelske instruktioner, skilte m.m. 
  • At give og skrive korte beskeder på engelsk, fx via e-mail og sms

Forudsætninger:

Kurset henvender sig til beskæftigede.  Inden du starter på Hverdagsengelsk, skal du have en kort samtale med underviseren med henblik på at tilpasse undervisningen til dine kompetencer, ønsker og behov. Det er en fordel, hvis du kan lidt engelsk i forvejen.

Økonomi

Kurset er gratis, da det gennemføres under FVU Engelsk (trin 1-4).  Hvis kurset foregår i din arbejdstid, er der mulighed for løntabsgodtgørelse (SVU).

Læs mere om mulighed for løntabsgodtgørelse og støtte via kompetencefonde.

Tidspunkt & tilmelding

Hverdagsengelsk tager 30 timer i alt.  Hver kursusgang er 3 timer og foregår

Onsdage kl. 13.00 – 16.00 på VUC Storstrøm i Næstved.  
Kursusstart onsdag 14/9-22. Sidste kursusgang er onsdag 23/11-22.

Der er ingen undervisning i uge 42.

Tirsdage kl. 13.00 – 16.00 på VUC Storstrøm i Nykøbing.
Kursusstart tirsdag 13/9-22. Sidste kursusgang er tirsdag 22/11-22.

Der er ingen undervisning i uge 42.

Tilmeldingsfrist: 2. september 2022

Tilmelding på VUC Storstrøm

Kommende kurser:

Digitale kompetencer - til arbejdsliv og hverdag

Kurset er for dig, som vil styrke sine digitale kompetencer, så du får nemmere ved at bruge IT og forskellige digitale løsninger – både derhjemme, på job eller uddannelse.

Uddannelsessted: VUC Storstrøm Nykøbing, 4800 Nykøbing Falster

Tilmeldingsfrist: 2. september 2022

Læs mere

Bliv fortrolig med at bruge IT på jobbet eller i fritiden