Bestyrelser på skolebænken

Det var afdelingsbestyrelsernes tid til at være på skolebænken, da FOB og VUC Erhverv Sjælland og København onsdag holdt første del af et nyt kursus for FOB’s afdelingsbestyrelser i VUC Klar’s lokaler i Slagelse.

Formålet med kurset er at styrke beboerdemokratiet, metoden er at sikre, at bestyrelsesmedlemmerne bliver fortrolige med spillereglerne i beboerdemokratiet og at de forstår, hvad de kan og hvad de ikke kan i den sammenhæng.

Et meningsfuldt samarbejde
Kurset er udviklet i tæt samarbejde mellem VUC Erhverv Sjælland og København og FOB. Samarbejdet giver rigtig god mening, fortæller leder af VUC’s erhvervsafdeling Birgitte Dalsgaard. FOB byder ind med de specifikke ting omkring boligselskabet og den almene boligsektor. Administrationschef Maj-Britt Jensen fortæller, at kurset skal ses som et resultat af, at beboerdemokraterne i FOB har efterspurgt mere viden om bl.a. økonomi og konkrete redskaber til at understøtte bestyrelsesarbejdet. , Mens VUC’s underviser Eva Larsen på kurset underbygger bestyrelsesarbejdet med teori omkring emner som samarbejde, kommunikation, hvad der skaber et godt fællesskab og meget mere. ”På VUC er vi vant til at undervise voksne”, fortæller Eva i en pause under kurset, og hun fortsætter ”mange tror vi bare har ”almindelige” klasser med undervisning, men dette kursus understreger, at vi også er en kursusvirksomhed, der kan tilbyde dét virksomheder eller foreningerne har brug for”.

Pilotprojekt
Kurset består af to kursusdage og er et pilotprojekt, der skal vise, om det er muligt at styrke beboerdemokratiet ude i afdelingerne på denne måde. Noget tyder på at der er brug for den slags kurser. Flere af deltagerne fortæller, at de længe har set frem til kurset og har glædet sig. Fx Claus, der ellers har mange år bag sig med bestyrelsesarbejde af forskellig slags. Han valgte at stille op til bestyrelsen i sin boligforening for godt et år siden, for at få mere indsigt i, hvad der foregik. ”Jeg kan slet ikke lade være” siger han og tilføjer, ”jeg har allerede lært flere ting, jeg ikke vidste på forhånd, og jeg glæder mig allerede til næste del af kurset”.

”Godt at blive bekræftet i, hvad man skal”
Flere af deltagerne, havde følt en form for usikkerhed i bestyrelsesarbejdet. Fx Henriette, der var kommet ind i bestyrelsen lidt uden for tid og sted. Hun følte hun var ”landet lidt udenfor” i forhold til bestyrelsen. I pausen fortalte hun, hvordan hun på kurset havde fået de redskaber, hun skulle bruge, for at komme godt i gang med bestyrelsesarbejdet.

Flere deltagere fortalte om de udfordringer, der kunne være i kommunikationen. En øvelse i kommunikation, som Eva præsenterede kursisterne for efter spisningen, viste med alt tydelighed, hvor svært det kan være at forstå en besked. Selvom alle havde modtager præcis den samme besked, havde de tolket den forskelligt. Øvelsen understregede også vigtigheden af at stille opklarende spørgsmål, hvis man er i tvivl. En læring kursisterne kunne tage direkte med sig hjem til næste bestyrelsesmøde.

Fortsættelse følger
Det var et hold trætte med smilende kursister, der forlod VUC i Slagelse onsdag aften. Med sig havde de redskaber, informationer og et spirende netværk af ligesindede, til brug i bestyrelsesarbejdet. Nu venter de på fortsættelsen af kurset om 14 dage.

19. maj 2020HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker "HF gjorde mig klar til uddannelsen som automatiktekniker" Lasse Matthiesen afsluttede i 2017 sin HF - og vendte tilbage til skolen i 2020 - nu som lærling for at blive automatiktekniker. Med HF som en nødvendig genvej.
Bernt Dickow og Flemming Højbjerg, Vej og Park i Nakskov .
18. december 2019Som ordblind får du gode værktøjer og huskeregler Det kan føles som et tabu at være ordblind. Der er derfor et stort behov for at sætte opmærksomhed på ordblindhed, og hvorfor et ordblindekursus kan gøre en forskel for den enkelte medarbejder. VUC Erhverv Sjælland tilbyder ordblindeundervisning for voksne, der ønsker at blive bedre til at læse og skrive. Medarbejderne fra Vej og Park i Lollands Kommune har været glade for dette tilbud.
Charlotte Munch og Bianca Kehlet Bruhn Kofoedsminde
18. december 2019Man kan altid blive bedre til dansk Otte medarbejdere fra administrationen på Kofoedsminde på Lolland har været på kursus hos VUC i skriftligt dansk. De var glade for at kurset kunne holdes hos dem selv. Inden kursets start blev deltagerne testet. Det viste sig at alle skulle have dansk på trin 4, som er det højeste niveau på FVU.