Få et skræddersyet forløb, der passer lige til din virksomhed

Dine medarbejdere bliver undervist efter samme koncept, uanset hvor i regionen de bliver undervist.

Læs mere om, hvem vi er.


Kontakt en uddannelseskonsulent

Skræddersyede forløb

Hvad er et skræddersyet forløb?

VUC tilbyder individuelle forløb, der passer lige nøjagtig til det, medarbejderne og virksomheden har behov for. Forløbet er særligt tilrettelagt for jeres virksomhed, og vi tilpasser undervisningen, omfanget, niveauet og afviklingen efter jeres ønsker. Vi kan f.eks. lægge undervisningen på virksomheden, hvis I har et egnet lokale.

VUC kan kombinere elementer af forskellige fag eller tage udgangspunkt i et enkelt fag. Et skræddersyet forløb kan f.eks. være sprogkurser for begyndere, kurser i samarbejde og kommunikation, teambuilding, kulturforståelse og konflikthåndtering, samfundsfag og IT.

Hvad får du og virksomheden ud af at deltage?

Et skræddersyet forløb giver både medarbejdere og virksomhed lige netop de kompetencer, de efterspørger. Det er en fleksibel kompetenceudvikling. Du får lettere ved at løse dine arbejdsopgaver og omstille dig til nye. Samtidig opnår virksomheden højere kvalitet og mere effektivitet i opgaveløsningen. Nye kompetencer giver gladere medarbejdere med højere livskvalitet. Du får mere selvtillid og mod på nye arbejdsopgaver.

Hvordan er undervisningen tilrettelagt?

Undervisningen tilrettelægges ud fra jeres behov og ønsker til indhold.

Det praktiske

Hvad koster det?

Prisen afhænger af antallet af kursister, samt af kursets tilrettelæggelse. Læs mere om

Hvordan kommer du i gang?

Hvis du vil aftale et forløb eller bare høre mere om mulighederne for undervisning, skal du kontakte os.

Hvor lang tid varer et kursus?

Varigheden af kurset afhænger af jeres ønsker.

Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen kan foregå hos jer på virksomheden, hos os på VUC eller i nogle tilfælde online.

Forløbet

  1. Indledende møde på virksomheden
  2. Planlægningsmøde på virksomheden
  3. Informationsmøde for medarbejderne
  4. Tjek af medarbejdernes færdigheder
  1. Ansøgning om løntabsgodtgørelse
  2. Undervisning
  3. Evaluering

Vi skræddersyer et forløb til dine medarbejdere og deres behov.