Matematik

Vi finder det niveau, der passer dig.

Dine medarbejdere bliver undervist efter samme koncept, uanset hvor i regionen de bliver undervist.

Læs mere om, hvem vi er.


Kontakt en uddannelseskonsulent

Grundlæggende matematik (FVU)

Hvad rummer undervisningen?

Undervisning i grundlæggende færdigheder kaldes for forberedende voksenundervisning (FVU). Her kan du genopfriske eller forbedre dine færdigheder i matematik fra folkeskolen. Der er to forskellige trin, hvor du bl.a. kommer til at arbejde med regning, talforståelse og forskellige matematiske begreber. Undervisningen tager udgangspunkt i eksempler fra din hverdag som medarbejder.

I undervisningen får du mulighed for at
• Arbejde med databaser
• Aflæse timetal
• Indberette afvigelse
• Udfylde timesedler
• Kontrollere dine lønsedler

I undervisningen kommer du til at arbejde med:
• Procentregning
• Valutaberegning
• Areal og rumfang
• Brøker
• Aflæsning af grafer og diagrammer

FVU matematik består af 2 trin:
• Trin 1: matematik på grundlæggende niveau
• Trin 2: matematik på 9. klasses niveau
Bliv testet, det tager kun 45 minutter.

Hvad får du og virksomheden ud af at deltage?

Fremtidens arbejdsmarked stiller krav til, at medarbejderne kan regne. En investering i opkvalificering af dine kompetencer i matematik vil betyde, at du får lettere ved at løse dine arbejdsopgaver og omstille sig til nye. Samtidig opnår virksomheden højere kvalitet og mere effektivitet i opgaveløsningen.

Nye kompetencer giver glade medarbejdere med højere livskvalitet. Medarbejderne får mere selvtillid, mod på nye arbejdsopgaver og efteruddannelse. Måske kan du nu også hjælpe børnene med lektierne.

Hvordan er undervisningen tilrettelagt?

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i virksomhedens behov og medarbejderens dagligdag. Undervisningen er tilpasset din branche og den enkelte medarbejders niveau.

Optagelseskrav

Inden du starter, giver VUC dine kompetencer og niveau et tjek. Det gør vi for at sikre, at du er i målgruppen for undervisningen og for at du bliver tilbudt den rette undervisning. Tjekket (screeningen) foregår på virksomheden eller på VUC.

Giver FVU matematik adgang til anden uddannelse?

Hvis du FVU matematik trin 2, opfylder du et af kravene til optagelse på grundforløb til en erhvervsuddannelse. Du skal dog også bestå FVU dansk trin 4 for at være sikret optagelse på en erhvervsuddannelse.

VUC tilbyder også skræddersyede kurser

Vi kan også lave et kursus som er skræddersyet til virksomhedens behov.

Læs om skræddersyede kurser

Det praktiske

Hvad koster det?

Undervisningen er gratis.
Læs mere om mulighed for løntabsgodtgørelse og støtte via kompetencefonde.

Hvordan kommer du i gang?

Hvis du vil aftale et forløb eller bare høre mere om mulighederne for undervisning, skal du  kontakte os.

Hvor lang tid varer et kursus?

Hvert af de 2 trin har et omfang på 30-60 timer. Undervisningen kan tilrettelægges som et intensivt forløb eller over en længere periode. Antallet af timer pr. uge aftales med virksomheden og medarbejderne.

Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen kan foregå hos jer på virksomheden, hos os på VUC eller i nogle tilfælde online.

Ønsker du kurser på et andet niveau end grundlæggende, så kontakt en af vores uddannelseskonsulenter.
Find kontaktinformationer via knappen.

Kontakt en uddannelseskonsulent

Forløbet

  1. Indledende møde på virksomheden
  2. Planlægningsmøde på virksomheden
  3. Informationsmøde for medarbejderne
  4. Tjek af medarbejdernes færdigheder
  1. Ansøgning om løntabsgodtgørelse
  2. Undervisning
  3. Evaluering

Hos VUC kan du få undervisning i matematik på alle niveauer